Vláda ho svojho času uprednostnila pred rumom a cigarami v rámci deblokácie kubánskeho dlhu. Napriek tomu, že hneď na začiatku v súvislosti s procesom príchodu na Slovensko vyvolával otázniky, hovorilo sa o ňom ako o zázračnom liečive. Ministerka zdravotníctva pred Veľkou nocou pozastavila podávanie lieku Heberprot-P z dôvodu výskytu rakoviny u jedného z pacientov. Kubánsky liek pritom aplikovali desiatkam Slovákov s diagnózou diabetickej nohy. Podľa predbežných záverov však ministerstvo tvrdí, že príčinná súvislosť ochorenia na rakovinu s liekom na diabetickú nohu sa nepotvrdila.

Nebezpečné zloženie

K pozastaveniu podávania lieku viedol ministerku Kalavskú podnet z ambulancie vnútorného lekárstva, o ktorom už v januári tohto roka informovali Zdravotnícke noviny. Žiadosť o zrušenie klinického skúšania lieku Heberprot-P podávala ambulancia 28. decembra minulého roka Štátnemu ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL). „V decembri 2018 navštívil našu kliniku 72-ročný pacient, u ktorého sa v analýze krvi zistil silne zvýšený marker prostaty, ktorý svedčí o prítomnosti procesov neoplazie. Z chorobopisu vyplynulo, že ide o diabetického pacienta s diabetickou nohou, ktorý podstúpil liečbu v procese klinického skúšania kubánskeho lieku Heberprot-P®,“povedal autor podnetu a ošetrujúci lekár spomínaného muža s rakovinou prostaty Peter Jusko.

V mesiaci jún 2018 sa pritom u spomínaného pacienta objavili prvé príznaky problémov s prostatou a v auguste 2018 biopsia potvrdila nádor prostaty. V ambulancii dovtedy o lieku nevedeli. „Až pacient uviedol, že mu v decembri 2017 injekčne aplikovali do rany kubánsky liek. Na webovej stránke výrobcu som našiel účinnú látku - rekombinantný ľudský epidermálny rastový faktor (rhEGF). V ľudskom organizme sa nachádza transformačný rastový faktor beta (TGFb), ktorý je v 80-90 percentách zodpovedný za nádory prsníka, o ktorom sa dosť veľa popísalo v odborných článkoch. Prekvapením je, že EGF aj TGF aktivujú bunkové procesy prostredníctvom toho istého bunkového receptora EGF. Teda vedel som o molekule EGF, ale nevedel som ju identifikovať v organizme,“ doplnil MUDr. Jusko dôvody, prečo sa rozhodol upozorniť na liek príslušné orgány, konkrétne ŠÚKL.

Štátny ústav informoval autora podnetu 7. januára tohto roka, že jeho žiadosť postúpil ministerstvu zdravotníctva z dôvodu, že ono schválilo použitie lieku. „Podnet obsahoval hlásenie o podozrení na nežiaduci účinok (karcinóm prostaty) a výzvu na zastavenie klinického skúšania. Keďže Štátny ústav pre kontrolu liečiv nikto nepožiadal, a teda neschvaľoval klinické skúšanie pre tento liek, nemal ako klinické skúšanie zastaviť,“ potvrdila Magdaléna Jurkemíková, hovorkyňa ústavu. Podľa Petra Juska sa s ním ministerstvo dodnes v tejto veci neskontaktovalo.

Nežiaduce účinky: Podľa podnetu z januára tohto roka spôsobuje kubánsky liek rakovinu.
Nežiaduce účinky: Podľa podnetu z januára tohto roka spôsobuje kubánsky liek rakovinu.
Zdroj: MATEJ KALINA

Rezort však podľa hovorkyne Zuzany Eliášovej po informácii o výskyte nežiaduceho účinku lieku He­berprot-P okamžite konal a zvolal poradu, na ktorej sa zúčastnilo vedenie ŠÚKL, sekcia farmácie a liekovej politiky ministerstva aj právne oddelenie. Zároveň pozastavili podávanie lieku pacientom. „Vyhodnocovanie prebieha, pričom Ministerstvo zdravotníctva SR je aktuálne informované, že v súvislosti s týmto liekom sa žiadna kauzálna súvislosť s výskytom nádorového ochorenia nepotvrdila,“ skonštatovala hovorkyňa.

Tip od rozviedky?

V súvislosti s kubánskym liekom je zaujímavá aj jeho krátka história, ako sa k nám dostal. Podľa oficiálnych vyjadrení liek ponúkli ako možnosť kubánskej strany znížiť svoj dlh z čias socializmu, ktorý mal „Ostrov slobody“voči vtedajšiemu socialistickému Československu. Na začiatku roka 2017 tento dlh predstavoval sumu 9 miliónov amerických dolárov. Kým niektoré postsocialistické štáty pristúpili na znižovanie kubánskeho dlhu vo forme rumu a cigár, naša vláda sa rozhodla pre liečivo. V marci roku 2017 sme k tejto veci priniesli zistenie, že za touto formou deblokácie kubánskeho dlhu stojí Ján Trgala, ktorý za bývalého režimu pôsobil ako diplomat a zároveň rozviedčik Štátnej bezpečnosti vo Venezuele, na Kube, ale aj v Spojených štátoch amerických. Prostredie Latinskej Ameriky teda dôverne pozná a má tam široko vybudovanú sieť obchodných aj diplomatických vzťahov.

„Ja som o tomto lieku vedel už dávnejšie. V mojom portfóliu liekov, ktoré ma zaujali a ktoré som posunul ľuďom, ktorí mohli byť súčasťou vládnej delegácie na Kube, bolo celkovo jedenásť liečebných preparátov. Nakoniec sa však z neho vyselektoval len tento Heberprot-P, pretože všetky ostatné mali alternatívu v Európe. V režime mimoriadneho dovozu nemožno doviezť liek, ktorý má alternatívu,“ povedal nám vtedy Trgala. Diplomata a rozviedčika z čias socializmu sme skontaktovali aj ohľadne momentálnych zistení o kubánskom lieku. „Prepáčte, momentálne som v zahraničí a mám pred pracovným rokovaním,“ ospravedlnil sa Trgala a dodal, že neskôr bude ochotný porozprávať sa s nami. Žiaľ, napriek našej snahe nám už neskôr telefón nezdvihol.

„Nie“ v Česku

Kubánskym liekom sa pritom na Slovensku liečilo 104 pacientov. V úvode jeho podávania v roku 2017 sa začal používať pod dohľadom kubánskych špecialistov v troch referenčných centrách. Odtiaľ putoval do piatich našich nemocníc - v Bratislave, v Košiciach, v Trnave, v Žiline a v Prešove.  Aplikáciu lieku sme si potvrdili vo dvoch zo spomínaných nemocníc. „Liek Heberprot-P sa v Univerzitnej nemocnici Bratislava, konkrétne v Nemocnici akademika Ladislava Dérera a v Nemocnici Ružinov podal 11 pacientom, ktorí prešli prísnymi indikačnými kritériami. Liek sa pacientom podával v roku 2017 až 2018,“ povedala nám Eva Kliská, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava. Počas osemnástich mesiacov podávania lieku pritom nezaznamenali žiadne závažné nežiaduce účinky. Okrem toho v Univerzitnej nemocnici pôsobila tri mesiace lekárka z Kuby, ktorá sledovala indikačné kritériá a školila tamojších lekárov.

Dohoda o deblokácii: Spôsob, ako nám Kuba splatí dlh, dohadoval vtedajší premiér Robert Fico v roku 2015.
Dohoda o deblokácii: Spôsob, ako nám Kuba splatí dlh, dohadoval vtedajší premiér Robert Fico v roku 2015.
Zdroj: ŕrad vlŠdy SR

Na východe Slovenska vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana (FNsP) v Prešove bolo zaradených do klinickej štúdie až 25 pacientov. „Liečba jedného pacienta bola predčasne ukončená pre nespoluprácu, v troch prípadoch pre kardiovaskulárne ťažkosti, ktoré nesúviseli s podávaním lieku. Liečbu podstúpilo 21 pacientov, kde sme zaznamenali úspešné výsledky. V súčasnosti je liečba Heberprotom-P vo FNsP Prešov ukončená,“ povedala nám Renáta Cenková, hovorkyňa nemocnice v Prešove.  Ministerstvo liek bráni aj štatistikou, že v čase uvádzania „kubánskeho zázraku“ na Slovensko sa ukázal jeho pozitívny efekt u viac ako 130-tisíc pacientov vo svete. „He­berprot-P je prístupný pre pacientov v 68 krajinách sveta a má za sebou úspešné výsledky,“ ozrejmila nám hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Eliášová.

Ponuku na možné dodávky lieku Heberprot-P dostali od predstaviteľov Kuby aj v susednom Česku na začiatku roku 2017. „Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv po vyhodnotení podkladov nepovažovalo dostupné údaje za dostatočné na povolenie používania liečby na území Českej republiky,“vysvetlila nám zamietavý postoj českej strany Gabriela Štepanyová, hovorkyňa českého ministerstva zdravotníctva. V Česku nie je povolené používanie žiadneho liečivého prípravku, ktorý by bol ponúknutý v rámci vyrovnania dlhu kubánskej strany z minulosti.