Hodnotenie slovenských pôrodníc prebehlo už ôsmy krát a odkrýva tak názory rodičiek ako aj odbornej komisie. Mamičky napríklad odpovedali na otázky o predpôrodnej príprave či ochotu personálu im načúvať.

Najviac odbornosť najmenej podpora kontaktu

Do ôsmeho ročníka projektu Sprievodca pôrodnicami sa zapojilo všetkých 51 slovenských nemocníc. „Vidíme trend v znižovaní počtu cisárskych rezov,“zhodnotila odborná garantka Silvia Hnilicová. V prieskume zaznamenali tiež presun rodičiek do lepšie hodnotených nemocníc. Problémami stále zostávajú dlhá hospitalizácia po pôrode a neefektívny zber dát.

Hodnotenie mamičiek vyplynulo zo zberu dát na portáli www.sprievodca-porodnicami.sk. Zber dát prebiehal od vlaňajšieho augusta do konca mája tohto roku. Zapojilo sa do neho takmer tritisíc matiek. Od začiatku projektu v roku 2011 nazbierala táto webová aplikácia viac ako 25-tisíc hlasovaní. Matky odpovedali celkovo na 14 otázok. V nich sa portál spytoval či bola matka spokojná s predpôrodnou prípravou pôrodu, ako bola spokojná so súkromím a dodržiavaním intimity počas pôrodu či ako bola spokojná so správaním a podporou počas pôrodu. Otázky sa rovnako týkali odbornosti zdravotného personálu alebo či by odporučila rodička pôrod v danej nemocnici kamarátke. Najviac, takmer 91 percent získala odbornosť zdravotníckeho personálu, po ňom nasledovalo hodnotenie týkajúce sa umožnenia prítomnosti sprevádzajúcej osoby. V tomto bode vyjadrilo spokojnosť až 88,8 percent respondentov. Najmenej bodov získali nemocnice za podporu kontaktu medzi matkou a dieťaťom. Zlepšovať by sa mali nemocnice podľa prieskumu aj v kvalite predpôrodnej prípravy a pri podpore dojčenia.

Mamičky versus experti

Zo samotného prieskumu vyplýva, že najviac boli slovenské mamičky so starostlivosťou v bratislavskej Gynekologicko-pôrodníckej nemocnici Koch, Liptovskej nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši, Nemocnici A. Leňa v Humennom a Univerzitnej nemocnici v Martine.
V samostatnom hodnotení mamičiek najlepšie uspela Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline. „Kladieme veľký dôraz okrem odbornosti aj na komunikatívnosť a bližšiu spätosť medzi personálom a našimi mamičkami,“ priblížil žilinský primár Martin Sudek. K úspechu v prieskume podľa neho prispela aj obnova priestorov oddelenia i pôrodných sál. Do top trojky sa dostala aj Nemocnica s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi a Nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici.
Prvenstvo v hodnotení expertov obhájila Fakultná nemocnica v Trenčíne. Podľa primára gynekologicko-pôrodníckej kliniky Petra Kaščáka od minulého roka zvýšili počet lekárov, naďalej poskytujú pacientkam psychologické poradenstvo a cieľavedome pracujú na komunikácii s neonatológiou. „Umožnili sme bonding pri cisárskom reze a snažíme sa získať titul baby - friendly hospital, respektíve mother - friendly hospital,“ opísal ďalšie výzvy. Na druhom mieste sa umiestnila Univerzitná nemocnica Bratislava - Ružinov a Nemocnica A. Leňa v Humennom.

Mierny nárast pôrodov

Cieľom projektu je podľa organizátorov pozitívne motivovať a oceniť tých, ktorí sa snažia vylepšovať svoje služby a prispôsobovať ich potrebám žien a detí. Vyhodnocuje sa spätná väzba mamičiek a tiež odborné pohľady expertov.

Ako uvádza portál Health Policy Institute v roku 2017 bolo v 53 slovenských pôrodniciach 57 473 pôrodov. To je oproti roku 2016 nárast o 446 pôrodov. Najviac vzrástol počet pôrodov v bratislavskom a košickom kraji.V priemere, podľa portálu pripadá na jednu pôrodnicu 1 084 pôrodov za rok. V počtoch pôrodov sa jednotlivé pôrodnice líšia – od 298 pôrodov v Revúcej po 3 361 v Bratislave-Petržalke.

„Vlani prebehli tri  pôrody z desiatich formou cisárskeho rezu,” uviedla odborná garantka projektu Silvia Hnilicová. Oproti prechádzajúcemu roku ide o nárast, hoci minimálny. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považuje za ideálny podiel cisárskych rezov v rozpätí 10 – 15 %. WHO pritom poukazuje na štúdie, podľa ktorých stúpajúci podiel cisárskych rezov až do 10 % znižuje materskú a novorodeneckú úmrtnosť, cisárske rezy nad odporúčanú hranicu nemajú ďalší vplyv na zlepšovanie mortality.

 

Najlepšie pôrodnice na Slovensku podľa mamičiek:

1. Sanatórium KOCH Bratislava

2. Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota

3. Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves

4. Nemocnica Topoľčany

5. Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba Bardejov

6. Nemocnica Partizánske

7. Nemocnica A Wintera Piešťany

8. Univerzitná nemocnica Martin

 

Top 3 nemocnice podľa hodnotenia expertov:

1. Fakultná nemocnica Trenčín

2. Univerzitná nemocnica Martin

3. Univerzitná nemocnica Bratislava - Antolská