Hovorí sa: čistota pol života. Rovnako sa však používa aj veta: všetkého veľa škodí. Z posledných zistení britských vedcov možno skonštatovať, že platí najmä to druhé príslovie. Spúšťačom detskej leukémie totiž môže byť prehnaná čistotnosť matiek.

Dá sa zamedziť šíreniu

V článku, ktorý bol publikovaný v časopise Nature Reviews Cancer, sa uvádza, že akútna lymfoblastová leukémia, teda najbežnejší typ rakoviny u detí, má nasledujúci proces vývinu. Prvé štádium, informuje na svojom internetovom portály americká spravodajská televízia CNN, predstavuje genetickú mutáciu pred narodením, ktorá predisponuje dieťa k riziku vzniku tejto formy leukémie. Druhým krokom je vystavenie dieťaťa určitým infekciám neskôr v detstve po tom, čo dieťa zažilo v ranom detstve klinickú čistotu svojho okolia.

Práve prílišná čistota obmedzovala dieťa vystaveniu sa infekciám. Presnejšie povedané, deti, ktoré vyrastali v čistejších domácnostiach počas prvého roku svojho života a interagovali menej s inými deťmi, majú väčšiu pravdepodobnosť vzniku akútnej lymfoblastovej leukémie.

Biologická príčina

Autor výskumu, profesor Mel Greaves z Institute of Cancer Research, tvrdí, že aj voči rakovine existuje prevencia. Greaves opiera svoje zistenia tridsaťročným výskumom, zameraného na genetiku, bunkovú biológiu, imunológiu, epidemiológiu či zvieracie modelovanie leukémie u detí. „Tento výskum je vyvrcholením desaťročí práce a konečne poskytuje dôveryhodné vysvetlenie toho, ako sa vyvíja hlavný typ detskej leukémie,“ cituje CNN profesora. Podľa Greavesa výskum silne naznačuje, že tento druh rakoviny má jasnú biologickú príčinu a je vyvolaná rôznymi infekciami u detí, ktorých imunitný systém nebol správne naštartovaný. Iní experti však varujú, že stále je hygiena pri novorodencoch na prvom mieste.

Pozoruhodnosťou štúdie je konštatovanie, že genetická mutácia zohráva úlohu len u jedného percenta narodených detí. Teda len u jedného percenta detí pokračuje ochorenie vo svojom vývoji kvôli genetickej mutácii. Štatisticky najčastejší výskyt leukémie badať v rozvinutých a bohatých spoločnostiach, čo naznačuje, že rozvoj ochorenia spôsobený zisteniami profesora Greavesa súvisí s moderným spôsobom života.

Predchádzajúce štúdie spájali detský typ leukémie s elektromagnetickými vlnami a ďalšími environmentálnymi faktormi. Greaves však toto spojenie odmietol. Namiesto toho tvrdí, že keď je dieťa počas prvého roku života vystavené infekciám, posilní sa jeho imunitný systém. Neskoršie infekcie bez počiatočnej aktivácie môžu u pacientov s genetickou mutáciou vyvolať leukémiu. Štúdia sa však vzťahuje len na tento druh leukémie, teda na akútnu lymfoblastovú leukémiu. Iné formy podliehajú iným spúšťacím mechanizmom.

Akútna lymfoblastová leukémia je forma rakoviny krvi, ktorá je najčastejšie diagnostikovaná deťom vo veku od nula do štyroch rokov. Šíri sa v organizme rýchlo, pomocou krvi sa rozširuje do iných častí tela ako pečeň či nervový systém. Najbežnejšou formou liečby je chemoterapia. Na ochorenie sa celosvetovo lieči približne 53-tisíc detí.