Operácia nesprávneho kolena v Nitre bola toho tiež príkladom. Reč je o personálnych normatívoch, na ktoré upozorňuje Lekárske odborové združenie a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek. V nedávnej kauze totiž závažnú operáciu vykonávali neatestovaní lekári. Podľa odborárov sa v Nitre ukázalo ako dôležité je dodržiavať nariadenia o adekvátnom vzdelaní a počte personálu pri starostlivosti o pacienta. V rámci kampane „Nekrič na sestru, napíš ministerstvu“ zaslali občania odborárom podnety, na základe ktorých žiadajú ministerstvo o vykonanie kontrol dodržiavania personálnych normatívov v ôsmych nemocniciach.

Otázky ministerstvu

Ako uvádzajú odborári vo svojej tlačovej správe, po obdržaní podnetov od pacientov a príbuzných pacientov tieto upozornenia spracovali a oficiálne podali na Ministerstvo zdravotníctva so žiadosťou o prešetrenie. „Chceme verejnosti pripomenúť, že prítomnosť adekvátneho počtu zdravotného personálu s adekvátnym vzdelaním je právo každého pacienta. Toto právo pacientom garantuje zákon,“ uvádza sa vo vyhlásení odborárov, pričom zdôraznili, že je na všetkých občanoch, aby si toto právo od kompetentných vyžadovali. „Vzhľadom na doručené podnety od pacientov a ich rodinných príslušníkov sme požiadali Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky o prešetrenie personálnej situácie na konkrétny oddeleniach ôsmych nemocníc a o výkon kontrol Ministerstvom zdravotníctva. Položili sme veľmi konkrétne otázky a čakáme konkrétne odpovede, “ povedal Peter Visolajský, predseda Lekárskeho odborového združenia.

Rovnako sa k podnetom vyjadrila aj Monika Kavecká, predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek, ktorá sa pýta ministerky a príslušných kontrolných organov ministerstva koľko pacientov bolo v konkrétnych situáciách na konkrétnych oddeleniach, koľko atestovaných a neatestovaných lekárov, sestier a iného zdravotníckeho personálu sa staralo o daný počet pacientov. Rovnako sa šéfka sesterských odborov pýtala ministerstva či nemali aj iné povinnosti a či mali lekári dostatok odpočinku po ústavnej pohotovostnej službe. „Našim cieľom je potvrdiť alebo vyvrátiť podozrenia na nedodržiavanie personálnych normatívov v týchto nemocniciach,“ uviedla.

Nedostatok personálu pri pacientoch podľa odborárov ohrozuje ich životy a zdravie. „Normatívy tu nie sú pre zamestnancov, ani pre nemocnice, normatívy tu sú pre pacienta, ktorému ústava garantuje istú úroveň zdravotnej starostlivosti,“ dodal Visolajský s tým, že na to je nevyhnutný istý počet personálu s istým vzdelaním a práve túto garanciu zabezpečuje štát minimálnymi personálnymi normatívmi, ich dôsledným kontrolovaním a postihovaním porušovania. Odborári naďalej vyzývajú pacientov a rodinných príslušníkov, že majú naďalej možnosť poslať podnety na nedostatok personálu v nemocniciach. Podnety po doručení písomnou alebo emailovou formou sa spracujú a doručia ministerstvu zdravotníctva.

Osem „podozrivých“

V rámci žiadosti o prešetrenie normatívov v nemocniciach sa spomína týchto osem nemocníc:

  • Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Oddelenie urgentného príjmu a Interné oddelenie
  • Fakultná nemocnica Trenčín, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny,
  • Nemocnica s Poliklinikou Levice, Interné oddelenie
  • Nemocnica Galanta Svet zdravia (Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.), Detské oddelenie vrátane novorodeneckých lôžok a Interné oddelenie
  • Nemocnica Topoľčany Svet zdravia (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.), Detské oddelenie, vrátane novorodeneckého
  • Nemocnica Humenné Svet zdravia (Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.) Interné oddelenie a Oddelenie dlhodobo chorých
  • Fakultná nemocnica Nitra, Neonatologické oddelenie a Oddelenie pôrodných sál
  • NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, Chirurgické oddelenie