Nedostatok sestier v zdravotníctve je neustále preberanou témou, napriek tomu ju kompetentní riešia len nič neriešiteľnými náplasťami. Myslí si to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ktorá aktuálne vydala svoje stanovisko ohľadne odborných kvalifikácií sestier.

Rozpor s európskou legislatívou?

Ako hneď na začiatku Komora upozorňuje, Slovensko porušuje európsku legislatívu týkajúcu sa uznávania odborných kvalifikácií. Podľa nej zdravotnícky výbor parlamentu na čele s poslancom Zelníkom podceňuje nedostatok sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. „Doposiaľ zákonodarný zbor neprijal žiadnu legislatívnu normu ktorá by zvýšila počet sestier a pôrodných asistentiek v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovenku. Naopak poslanci márnia svoj čas tvorbou prílepkov zákonov, ktorými posilňujú postavenie praktických sestier (zdravotníckych asistenta) a to i napriek tomu, že Európska komisia už v januári vyzvala Slovenskú republiku, aby vysvetlila prečo porušuje smernice o uznávaní odborných kvalifikácií,“ uvádza sa v stanovisku.

Slovenská komora sestier pripomína, že sa na jeseň minulého roka cestou advokátskej kancelária obrátila na Európsku komisiu s podnetom, že na Slovensku pravdepodobne dochádza k porušeniu európskych smerníc o uznávaní odborných kvalifikácií. „Predložili sme zástupcom Európskej komisie podklady ktoré hovoria o tom, ako došlo k premenovaniu zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru a neprimeranému zvýšeniu kompetencií tohto zdravotníckeho pracovníka,“ uviedla prezidentka Komory Iveta Lazorová.

Slovenská republika bola ešte v januári tohto roka upozornená Európskou komisiou, že legislatíva prijatá v roku 2018 ktorá sa týka aj praktických sestier je v rozpore s vyššie spomenutou európskou direktívou. „Pokladáme zo strany poslancov Národnej rady za nezodpovedné navrhovať a prijímať akékoľvek ďalšie legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú praktických sestier a to bez toho, aby bol najprv uzavretý podnet a šetrenie zaslané z Európskej komisie,“ dodala prezidentka komory s výzvou na konanie Ministerstva zdravotníctva.

Aj tak nepracuje sama

Komora má výhradu ku skutočnosti, že že aj napriek akejkoľvek prijatej legislatíve praktická sestra nemôže pracovať sama bez registrovanej sestry na ambulancii všeobecného lekára pre dospelých a ani na ambulancii pre deti a dorast. „Návrh z dielne predsedu zdravotníckeho výboru Zelníka je pre nás nepochopiteľný a zbytočný, pretože aj doposiaľ mohol lekár zamestnať popri sestre na ambulancii aj praktickú sestru (zdravotníckeho asistenta), len by ju musel aj zaplatiť,“ uviedol Milan Laurinc člen Rady a Prezídia Komory sestier. Praktická sestra podľa Laurinca u novorodencov a ani u detí do 18. roku života nemôže odoberať kapilárnu krv napríklad na vyšetrenie zápalových parametrov, podávať inzulín podkožne, podávať lieky na zriedenie krvi podkožne, podávať lieky do svalu, odoberať krv zo žily, zhotovovať EKG záznam, pripravovať a podávať lieky do úst a žily. „Pýtame sa, aké by malo byť vlastne uplatnenie praktickej sestry na ambulancii pre deti a dorast, keď môže sama len orientačne vyšetriť moč a pracovať s informačným systémom poskytovateľa? Nebolo by vhodné hľadať radšej spôsob, ako motivovať študentov ošetrovateľstva, aby chceli pracovať na detských pracoviskách?,“doplnil na záver Laurinc.