Na začiatku to bol nepríjemný úraz na chodidle, ktorý priviedol pani Máriu z Podunajských Biskupíc do chirurgickej ambulancie v bratislavskej Vrakuni. Namiesto náležitej starostlivosti ju však čakalo nepríjemné prekvapenie v podobe nepochopiteľného poplatku. O tom, čo robiť v prípade, že sa vám zdá poplatok u lekára neadekvátny nám porozprávala prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov.

Bez dokladu ani na krok

Prípad pani Márie, o ktorom sa môžete viac dočítať v najnovšom vydaní týždenníka Plus 7 Dní, je zvláštny tým, že si od nej lekár opätovne vypýtal peniaze za fyziologický roztok, ktorý použil na liečbu poranenej nohy pacientky. Pani Mária, ktorá je diabetičkou, v dôvere, že jej chce lekár len to najlepšie, spomínané peniaze zaplatila. Podľa Márie Lévyovej, prezidentky Asociácie na ochranu práv pacienta novela zákona z roku 2015 zakázala vyberať poplatky za výkony hradené z verejného zdravotného poistenia. „Niektorí poskytovatelia poplatky iba premenovali, prípadne zaviedli nové, často aj nezmyselné. Pacient však platí aj naďalej. Dokonca v rámci prieskumu, ktorý bol realizovaný v roku 2016  uviedli pacienti, že platia rovnako, ako pred zrušením poplatkov, ba dokonca aj viac,“ uviedla prezidentka Asociácie.

V rámci poradenskej činnosti sa na Asociáciu obracali pacienti, aby ich podnety, čo sa týka poplatkov riešili. Asociácia však poskytuje pacientom poradenskú činnosť a nemá právomoc vstupovať do kompetencii orgánov štátnej správy a samosprávy. „Niektorí zrejme z obáv, že sa naštrbia vzťahy medzi nimi a poskytovateľmi, lekármi nepodali  podnet a nepožiadali o prešetrenie zriaďovateľa – Vyšší územný celok, prípadne ministerstvo zdravotníctva,“ dodala Lévyová. Svoje tvrdenia o úhrade však vedeli veľmi ťažko dokázať, pretože mnohí nemali potvrdenie o uhradení poplatku,  ktoré mali obdržať. Preto Lévyová upozorňuje, že na vydaní potvrdenia o zaplatení poplatku u lekára by mali pacienti trvať, ináč je to tvrdenie proti tvrdeniu. „Na potvrdenie majú pacienti nárok a malo by byť v ňom uvedené za čo lekárovi zaplatili, či nebola platba vybratá v rozpore zo zákonom,“ spresnila šéfka Asociácie.

Overte si informácie v zdravotnej poisťovni

Navyše, každý lekár,  poskytovateľ, ktorý vyberá poplatky za výkony hradené  nad rámec výkonov hradených z verejného zdravotného poistenia by mal mať podľa Lévyovej na dostupnom mieste zverejnený cenník. Rovnako je to aj v prípade ak ide o nezmluvného lekára zdravotnej poisťovne, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť za priame úhrady pacientom. „Pacienti by sa mali vopred  zaujímať o to, či sú lekári, zdravotníci odborne spôsobilí na výkon povolaní, či majú povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zriadenia, či je cena za poskytnuté výkony, zdravotnú  starostlivosť a ďalšie úkony primeraná a pre nich finančne únosná,“ vystríha prezidentka Asociácie.

Cena za výkon u nezmluvných poskytovateľov je vec dohody medzi poskytovateľom a pacientom. Pacienti si môžu cenu výkonov overiť aj vo svojej zdravotnej poisťovni a tak sa rozhodnúť. Rovnako  by si vždy mali vypýtať aj potvrdenie o úhrade za výkony, služby. Bez dokladu o úhrade sa o mnoho ťažšie môžu sťažovať a dokázať  nezákonnosť poplatku a jeho výšku, prípadne uplatniť si odškodné pri reklamácii výkonu. To je podľa Lévyovej častý jav u zubných lekárov. Bez dokladu je problematické rovnako podať trestné oznámenie, teda si uplatniť svoj nárok na odškodné súdnou cestou.     

Viac o prípade pani Márie a o poplatkoch, ktoré od nej lekár požadoval sa dočítate v najnovšom vydaní týždenníka PLUS 7 DNÍ >>