Príznaky depresie u tehotných žien sú spojené s atypickým starnutím mozgu potomkov. To je jedno zo zistení výskumu vedcov z Masarykovej univerzity v Brne. Vedci vysvetlili, aký to má vplyv neskôr na dieťa.

Vplyv na dospievanie

Ako zistila Klára Marečková, neurovedkyňa CEITEC na Masarykovej univerzite v Brne, odchýlky od normálneho vývoja mozgu potom podľa všetkého súvisia s úzkosťami a náladovosťou potomkov v dospievaní. Štúdia vznikla v spolupráci českých vedcov a kanadských kolegov z Centra pre závislosť a duševné zdravie v Toronte, uvádza český portál Deník.cz. Výsledky publikoval aj odborný časopis Cerebral Cortex.

Podľa vedcov z univerzity v Brne príznaky depresie možno zaznamenať až u 40 percent tehotných žien. Poznatky Marečkovej a jej kolegov potvrdzujú, že dopad depresívnych príznakov u matky na zdravie potomkov môže byť dlhodobý. Zároveň poodhalili mechanizmus, ktorý by mohol tento jav vysvetliť.

„Na základe predchádzajúceho výskumu, ktorý popisuje zdieľané biologické mechanizmy medzi depresiou a starnutím, a ktorý preukázal, že depresia môže súvisieť so zrýchleným molekulárnym starnutím, sme predikovali, že spojenie medzi depresiou matiek behom tehotenstva a úzkosťou a depresívnymi príznakmi u potomkov by mohlo byť, prinajmenšom čiastočne, vysvetlené odchýlkami od normatívnych vývojových trajektórií mozgu," uviedla Marečková.

Rozdiely vo veku mozgu

Na základe rozsiahlych dát o konkrétnych ľuďoch sa vedci presvedčili, že nie každý mozog starne rovnakou rýchlosťou. U niektorých ľudí z neuroanatomického hľadiska dozrieva oneskorene, u iných predčasne. „Keď sme vypočítali vek mozgu našich účastníkov, všimli sme si, že zatiaľ čo ich chronologický vek bol 23 až 24 rokov, vek ich mozgu sa pohyboval v rozmedzí od 14 do 41 rokov. Rozdiel medzi vekom mozgu a chronologickým vekom sa teda pohyboval od -10 do +20 rokov,"vysvetlila Marečková.

Vedci ďalej skúmali vzťah medzi depresívnymi symptómami matiek v priebehu tehotenstva, atypickým vývojom mozgu a symptomatologiou potomkov v rannej dospelosti. Ukázalo sa, že u ľudí s väčšími odchýlkami od normálneho vývoja mozgu - pozitívnych i negatívnych – sa objavuje viac príznakov úzkosti a depresie.

Zložitejšie modelovanie odhalilo, že u ľudí, ktorých vek mozgu bol vyšší než chronologický, dokonca zrýchlené zrenie mozgu vysvetľovalo vzťah medzi mierou depresie u matiek počas tehotenstva a mierou symptómov úzkosti a depresie u ich potomkov v ranej dospelosti.