Každý z nás radšej vidí nemocničné zariadenie z diaľky, nezávisle od toho akú kvalitnú zdravotnú starostlivosť ponúka. Tí, ktorí sa minulý rok nevyhli hospitalizácii sa objavili v štatistikách Národného centra zdravotníckych informácií, ktoré zverejnilo čísla ohľadne pobytu v nemocnici za minulý rok.

Viac žien ako mužov.

Najčastejšími príčinami hospitalizácie pacientov boli v roku 2018 choroby obehovej sústavy, nasledovali choroby tráviacej sústavy a nádorové ochorenia. Celkový počet hospitalizácií v minulom roku oproti roku 2017 klesol. Vyplýva to zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií.
„V zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku bolo v uplynulom roku ukončených 1 189 662 hospitalizácií, čo je v porovnaní s rokom 2017 pokles o 15 075 prípadov,“ skonštatovalo centrum. Priemerný vek hospitalizovaného pacienta bol 49 rokov, čo je o 0,8 roka viac oproti roku 2014.

 

Choroby z alkoholu narastajú

Podľa slov generálneho riaditeľa národného centra Petra Blaškovitša boli častejšie hospitalizované ženy než muži. „Prevaha hospitalizovaných žien súvisí s potrebou ústavnej zdravotnej starostlivosti o ženu v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia," vysvetlil.
Priblížil, že najčastejšou príčinou hospitalizácie boli choroby obehovej sústavy, a to viac ako 3300 hospitalizácií na 100-tisíc obyvateľov. Tvorili tak najväčší podiel všetkých hospitalizácií, teda 15,2 percenta. Blaškovitš v tejto súvislosti skonštatoval, že od roku 2014 pretrváva klesajúci trend.
Ďalšími príčinami boli choroby tráviacej sústavy (2100 prípadov na 100-tisíc obyvateľov), nádorové ochorenia (takmer 2050 prípadov na 100-tisíc obyvateľov), poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin a choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva.
Napríklad pre ochorenia zapríčinené užívaním alkoholu evidovali podľa jeho slov v roku 2018 ústavné zdravotnícke zariadenia na Slovensku takmer 15-tisíc hospitalizácií so 75-percentným zastúpením mužov. Oproti predchádzajúcemu roku ich bolo viac o 486, oproti roku 2014 až o 1280 prípadov.
Celkový priemerným ošetrovací čas hospitalizácie bol vlani 6,4 dňa. Blaškovitš podotkol, že v tejto oblasti dlhodobo zaznamenávajú pokles. „Za obdobie 18 rokov tak klesol z 8,6 dňa v roku 2001 na súčasných 6,4 dňa," dodal generálny riaditeľ. Vysvetlil, že najdlhší čas na ošetrenie si vyžadujú duševné poruchy a poruchy správania (26,8 dňa), najkratší choroby oka a očných adnexov (3,0 dňa).
Vzhľadom na územné členenie Slovenska bolo najviac hospitalizácii pri prepočte na 1000 obyvateľov daného kraja v Prešovskom (237) a Žilinskom (232) kraji, najmenej v Bratislavskom kraji (197).