Riziko, že sa v nemocnici nakazíte inou chorobou, než s akou ste do nej prišli, klesá úmerne s dodržiavaním hygienických zásad. Viete, ktoré vyšetrenia a zákroky sú najrizikovejšie a ako sa chrániť pred infekciami?

“Otec mal iba 65 rokov, keď dostal infarkt. Liečili ho v nemocnici na anesteziologicko-resuscitačnom oddelení. Bol na umelej ventilácii a keď už sa jeho stav začal zlepšovať, dostal bakteriálnu infekciu pľúc. Tá ho napokon aj zabila, pretože jeho telo nereagovalo na antibiotickú liečbu,” konštatuje Veronika, ktorá si na vlastnej koži zažila, že namiesto toho, aby jej príbuzný odišiel z nemocnice vyliečený, dostal závažnú nozokomiálnu - nemocničnú infekciu. Za nozokomiálnu nákazu sa označuje každá taká infekcia, ktorá vznikla v priamej súvislosti s pobytom pacienta v zdravotníckom zariadení. Často súvisí s diagnostickými alebo terapeutickými výkonmi a dokáže vážne skomplikovať priebeh pôvodnej choroby, predĺžiť dobu hospitalizácie či dokonca spôsobiť smrť pacienta. Prejavuje sa najskôr po troch dňoch pobytu pacienta v nemocnici, najviac ohrození sú starší ľudia a malé deti.

Odolávajú antibiotikám

Tretina nemocničných nákaz postihuje močové cesty, nasledujú zápaly pľúc a infekcie rán či krvného riečiska. Pri najkomplikovanejších prípadoch zápalov pľúc zomiera každý štvrtý pacient. Najčastejšími pôvodcami zápalov pľúc sú baktérie Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Enterobacter sp., Escherichia coli a Streptococcus pneumoniae. V roku 2013 sa robila rozsiahla štúdia v slovenských nemocniciach. Robili sa stery v nemocničnom prostredí- teda nie priamo u pacientov. Zistilo sa, že že enterokoky sa vyskytovali v jednej tretine prípadov, Pseudomonas aeruginosa v štvrtine a Klebsiella v 14 percentách vzoriek. Pseudomonas aeruginosa, ktorá patrí medzi najnebezpečnejšie a odolné voči antibiotickej liečbe, bola vôbec najčastejšou baktériou na steroch z umývadiel. Pri vzorkách odobratých z postelí, alebo z rúk zdravotníckych pracovníkov bol najčastejším zlatý stafylokok. V jednom prípade sa zistil výskyt Pseudomonas aeruginosa v zdravotníckom zariadení dokonca aj v pitnej vode. Najviac multirezistentných baktérií odolávajúcich antibiotickej liečbe bolo na internom, chirurgickom a oddelení dlhodobo chorých. Najrizikovejšie zo zdravotníckych pomôcok boli endoskopy.

Skreslené štatistiky

„Pacient príde do nemocnice so zlomenou nohou a po troch dňoch sa u neho prejavia príznaky zápalu močových ciest. Najčastejšie je to z dôvodu zavedenia permanentného močového katétra, ktoré viedlo k uľahčeniu vstupu infekcie do močových ciest, ak nebol postup zavedenia úplne správny. Toto je typický príklad nozokomiálnej alebo nemocničnej nákazy. Veľmi časté sú aj infekcie dýchacích ciest po umelej pľúcnej ventilácii,“ vysvetľuje MUDr. Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare, ktoré patria pod finančnú skupinu Penta.

Európsky priemer výskytu nozokomiálnych nákaz je zhruba sedem percent, najlepšie svetové kliniky majú štyri percentá. Na Slovensku Úrad verejného zdravotníctva vlani vykázal 0,9 percentný výskyt týchto infekcií. Dôvod? Skreslené štatistiky.

Ľudský faktor

"Mnoho zdravotníkov nozokomiálnu nákazu často aj vedome nezaeviduje z obavy, že ide o ich profesionálne zlyhanie. Avšak približne 3,5-percentný výskyt týchto nákaz tvorí prirodzenú mieru a nie je ich možné nijako ovplyvniť,“ podotýka hlavná epidemiologička Sveta zdravia MVDr. Jana Skalová. Práve táto súkromná sieť nemocníc sa ako prvá na Slovensku rozhodla zmerať reálne čísla nemocničných nákaz a začala ich riešiť ako jednu zo svojich priorít. Po jeden a pol roku zbierania údajov na 140 oddeleniach v štrnástich nemocniciach v rámci štúdie prišli výsledky.

„Na každom oddelení sme podľa medzinárodnej metodiky dáta zbierali iba jeden deň. Celkovo bola sledovaná zdravotná dokumentácia vyše 2000 pacientov hospitalizovaných v nemocnici minimálne 24 hodín s výnimkou tých, ktorí v daný deň zdravotnícke zariadenie opúšťali. Výsledok štúdie ukázal, že skutočný výskyt nozokomiálnych nákaz dosiahol úroveň 7,35 percenta,“ uviedol medicínsky riaditeľ Sveta zdravia MUDr. Róbert Hill. Sieťové nemocnice pritom v danom roku oficiálne nahlásili iba 0,56-percentný výskyt týchto infekcií.

Jednoduché opatrenia

Na to, aby sa znížil skutočný výskyt nemocničných infekcií, pritom stačia pomerne jednoduché opatrenia. Najjednoduchším- ale zásadným je správne si umývať a dezinfikovať ruky. Podľa štatistiky tieto dva úkony znížili počet nakazených až o 60 percent.

„Pripravili sme presné návody, kedy si má zdravotník iba umyť ruky mydlom a vodou, kedy je potrebná hygienická dezinfekcia a kedy zase chirurgická dezinfekcia rúk. Zdravotníkov sme tiež školili, v ktorých situáciách treba používať rukavice, či ich upozorňovali na ozdoby na rukách,“ priblížila J. Skalová s tým, že epidemiológovia zároveň vykonávali kontrolu a aktívne hľadali príčiny vzniku nozokomiálnych nákaz. V nemocniciach sa tiež výrazne investovalo do zvýšenia dostupnosti hygienických prostriedkov. Alkoholová dezinfekcia musí byť umiestnená pri každej posteli na oddeleniach intenzívnej medicíny, vo všetkých ambulanciách a vyšetrovniach a v každej izbe vybraných oddelení. Jej spotreba sa neustále sleduje a vyhodnocuje. Zatiaľ čo v roku 2016 v monitorovaných nemocniciach spotrebovali 10,9 litra alkoholovej dezinfekcie na 1 000 lôžkodní, v roku 2017 to bolo 15 litrov a v prvom štvrťroku 2018 už 16 litrov. Odporúčania Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (EDCD) pritom hovoria o spotrebe na úrovni aspoň 20 litrov. V stratégii prevencie sú vypracované aj postupy, ako sterilne zaviesť katétre a rovnako tak aj znížiť počet invazívnych vstupov, ktoré nie sú nevyhnutné a takto chrániť pacienta.

Prvé výsledky

“Po ôsmich mesiacoch od prijatia opatrení sme urobili druhú štúdiu. Jej výsledky potvrdili, že celkový výskyt nozokomiálnych nákaz klesol o 1,21 percenta- zo 7,35 percenta v roku 2016 na 6,14 percenta v roku 2017. Medziročne sa tak podarilo znížiť počet zbytočne nakazených pacientov o 1 733,” dodáva Róbert Hill, s upresnením, že najlepšie čísla má nemocnica vo Vranove nad Topľou, kde sa výskyt nemocničných nákaz znížil na päť percent.

Týždenník PLUS 7 DNÍ je súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí do skupiny Penta.