Pochádza zo stredného Slovenska, ale pri platení za „vŕtanie“ u svojho zubára sa mu zdá, že sa posunul na západ našej krajiny. Pán Miroslav zostal rozčarovaný koľko si od neho vypýtal jeho zubár za vŕtanie a výplň.

Všetci v čakárni za „50“

Pán Miroslav z okresu Banská Bystrica mal pôvodne zubnú lekárku, u ktorej platil maximálne desať eur za akýkoľvek zákrok. „Nebol som s ňou spokojný, lebo po mesiaci mi plomby vypadávali. Tak som zmenil zubára a ten si pýtal za rovnaké zákroky 25 eur,“ spomína si pán Miroslav na pôvodný cenník, ktorý ako tak akceptoval. Aktuálne ho však plomba a všetko s tým spojené vyjde na 70 eur. „Je mi to divné, lebo u predošlej zubárky keď mi urobila odstraňovanie zubného kameňa bolo to zadarmo. U pána zubára ma to vyjde na 25 eur,“ posťažoval sa Miroslav, ktorý podľa cenového sadzobníka, ktorý má zubný lekár v čakárni 70 eur nevedel napočítať. „Jeden deň tam štyria pacienti platili rovnakú sumu. Lebo to počuť cez dvere. Tak sa všetci smiali, že prečo rovnaká suma keď nerobí rovnaký úkon? Všetci platili cez 50 eur. Ako to vlastne je?,“spytuje sa nahnevaný pacient.

Podiel zdravotných poisťovní na výdavkoch klesá

„Zubné lekárstvo je jediný odbor, ktorý je viaczdrojovo financovaný a kde sú diferencovane financované aj základné lekárske výkony ako napríklad výplne,“ uviedol na margo sťažnosti nášho čitateľa prezident Slovenskej komory zubných lekárov Igor Moravčík. Podiel súkromných zdrojov u jednotlivých poskytovateľov je podľa šéfa komory rôzny a pohybuje sa od 20 do 80 percent. „To znamená, že závislosť lekárov od platieb od poisťovní je pomerne vysoká,“dodal. Zároveň však konštatuje, že podiel výdavkov zdravotných poisťovní na stomatologické služby klesá . „Z pôvodných 6 až 8 % v predchádzajúcich obdobiach je to zníženie v roku 2018 v priemere na 3,1 %, u jednotlivých poisťovní z celkových nákladov na zdravotnú starostlivosť,“ uviedol prezident komory. V krajinách s porovnateľným systémom zdravotného poistenia sa tieto čísla pohybujú na úrovni. Napríklad v Čechách viac ako 4,5 % a v Nemecku takmer 8%. „Úhrada zdravotných poisťovní za takzvané plne hradené výkony nepokrýva reálne náklady zubných ambulancií na tieto výkony, čo dokazuje aj porovnanie cenníkov ambulancií s výškou úhrad zdravotných poisťovní,“ doplnil Moravčík. Tieto výkony sú v praxi dotované príplatkami čiastočne hradených výkonov, čím dochádza k vnútornému zadlžovaniu ambulancií. Peniaze, ktoré by mali ísť do investícií, tak presúvajú, aby mohli vykonávať niektoré výkony, ktoré sú finančne poddimenzované. „Horšia situácia je v regiónoch, kde nie je možné doúčtovať výkon a lekári sú závislí od platieb len od poisťovní. A to je možno jedna z príčin, prečo o tieto oblasti nie je zo strany mladých zubných lekárov záujem,“ uviedol prezident komory na záver.

Viac sa o cenníku zubárov a úhrad jednotlivých poisťovní z úkony v zubnej ambulancii dočítate v najnovšom vydaní týždenníka Plus 7 Dní