Prvú časť druhej vlny už máme za sebou, takže sme v polovici. September však bude pre Slovensko veľkou skúškou, dokonca nás tento mesiac čaká najnebezpečnejšia udalosť. Myslí si to Vladimír Krčméry, ktorý komentoval vývoj pandémie nového koronavírusu v súvislosti s prebiehajúcim testovaním Slovákov na protilátky.

Prvé celoplošné testovanie na protilátky vírusu Covid-19 spustila spoločnosť Alpha medical a zdravotná poisťovňa Dôvera. Z výsledkov je jasné, koľko ľudí na Slovensku prišlo do styku s novým koronavírusom. 

Ostražitosť v septembri

Podľa profesora Krčméryho v druhej polovici druhej vlny síce vyhrať nemôžeme, ale môžeme vybojovať remízu. „A tak zabezpečiť, aby neprešla druhá vlna do novej epidémie,“podotkol profesor. Na jeseň prichádzajú na Slovensko klasické epidémie respiračných ochorení ako je chrípka. „Bolo by ideálne aj pre zdravotníctvo aj pre ľudí, keby tu vznikol určitý časový interval medzi skončením druhej vlny a potom nástupom novej epidémie. Aby nebola nová epidémia kombináciou chrípky a Covidu.“

Krčméry upozornil aj na riziká, ktoré tento mesiac môže priniesť. „Najnebezpečnejšia udalosť, ktorá nás v septembri čaká, je ubytovávanie študentov, či už zahraničných alebo domácich na vysokoškolských internátoch. Týka sa niekoľko tisíc vysokoškolákov, z ktorých mnohí prichádzajú zo zahraničia.“ Práve študentov môže dať do pohybu možné šírenie vírusu.

Podľa odborníka cestou k pozitívnemu vývoju je očkovanie a preventívne opatrenia. Vďaka nim sa podarilo zlikvidovať zatiaľ všetky epidémie.

Len jedno percento

Nateraz však, do doby vyvinutia účinnej vakcíny, zostávajú iné, nemenej dôležité vedecko-medicínske postupy testovanie na protilátky na koronavírus. Spoločnosť Alpha medical a zdravotná poisťovňa Dôvera spustili bezplatné testovanie na protilátky v júni tohto roka. Za necelý štvrťrok túto možnosť využilo viac ako 10-tisíc poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera. Poisťovňa aj laboratóriá sa vzhľadom na záujem verejnosti a súčasnú epidemiologickú situáciu rozhodli predĺžiť testovanie až do konca októbra.

Test z krvi odobratej počas štandardnej preventívnej prehliadky odhalil, či v nej pacienti majú protilátky, a teda či mohli ochorenie v ostatných mesiacoch prekonať, aj keď sa cítili zdraví, respektíve nemali jeho príznaky. Pri vzorke 10 100 vyšetrených ide zatiaľ o jedno z najrozsiahlejších testovaní presnou metódou Elisa v celej Európe.

„Môžeme povedať, že do konca leta sa s koronavírusom stretlo´len´ necelé  percento Slovákov, a to aj z dôvodu veľmi prísnych opatrení zavedených na jar,“ konštatuje generálny riaditeľ siete laboratórií Alpha medical Peter Lednický.

Najviac zasiahnuté boli skupiny od 40 rokov, pričom celkovo najvyšší bol počet nakazených v skupine seniorov od 60 rokov. Zaujímavosťou je, že v pomere na počet obyvateľov nebolo najviac infikovaných novým koronavírusom v Bratislave, ale v Žilinskom a Trnavskom kraji.

Ako uviedol ďalej šéf Alpha medical,  fakt, že distribúcia ochorenia medzi obyvateľstvom bola zatiaľ na úrovni necelého jedného percenta, nahráva scenáru, že druhá vlna koronavírusu bude oveľa silnejšia. „Kým na jar bola zatvorená celá krajina, momentálne sa takéto drakonické opatrenia neočakávajú. A teda je zrejmé, že prenos bude oveľa vyšší,“dodal.

Zdravotná poisťovňa Dôvera zaznamenala od spustenia projektu u svojich poistencov zvýšený záujem o prevenciu. Kým v apríli sa účasť na preventívnych prehliadkach dostala pre protiepidemiologické opatrenia na svoje minimum, v júni a júli ich počet narástol a dokonca prevýšil letné mesiace z predchádzajúcich rokov. Pritom nárast počtu preventívnych prehliadok bol takmer o 20 % vyšší u lekárov, ktorí boli do projektu bezplatného testovania zapojení, oproti tým, ktorí testovanie na protilátky na COVID-19 svojim pacientom nevykonávali. „Stále platí, že prevencia je najúčinnejšia forma liečby. Pomáha zachytiť skoré štádia závažných ochorení a nastaviť vhodnú liečbu. Preto sme radi, že sa nám okrem dôležitých dát o závažnom koronavírusovom ochorení a jeho takzvanej distribúcii medzi populáciou podarilo zvýšiť účasť našich poistencov na preventívnych prehliadkach,“ povedal generálny riaditeľ Dôvera Martin Kultan.

Dôvera a Alpha medical sa vzhľadom na veľký záujem zo strany poistencov a terajšiu epidemiologickú situáciu na Slovensku rozhodli predĺžiť možnosť absolvovania bezplatného testu na protilátky v rámci preventívnej prehliadky až do 31. októbra. Benefit je určený poistencom Dôvery, ktorí majú tento rok nárok na preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára pre dospelých a ešte ju neabsolvovali. Zároveň musel ich lekár v čase spustenia projektu spolupracovať s laboratóriami Alpha medical.