Posedenia so svojim štvornohým miláčikom v kaviarni alebo v reštaurácii sa onedlho stanú realitou. Ak sa vám to nezdá ako novinka, majiteľ príslušnej prevádzky si koledoval o pokutu.

Na Slovensku totiž platí zákaz vodiť spoločenské zvieratá do barov, krčiem alebo stravovacích zariadení. Rezort zdravotníctva spolu s Úradom verejného zdravotníctva však chystá legislatívnu zmenu, podľa ktorej naše gastronomické zážitky budeme môcť zdieľať aj so svojim psom či s mačkou.

Servis aj pre zvieratá

Vstup so spoločenským zvieraťom do reštaurácií a barov však bude mať nastavené jasné pravidlá. Ak sa prevádzkovateľ rozhodne, že umožní vstup zákazníka so spoločenským zvieraťom do konzumnej časti prevádzky, bude musieť zabezpečiť označenie o povolení vstupu so spoločenským zvieraťom na viditeľnom mieste priamo pri vstupe do týchto priestorov.

„Chceli sme tak nastaviť pravidlá, ktoré budú prijateľné pre širokú populáciu. Ľudia sa tak budú môcť rozhodnúť, či takúto prevádzku navštívia,“ uvádza v stanovisku k tejto téme Úrad verejného zdravotníctva. Ten priložil ruku k dielu a spolu s rezortom zdravotníctva predloží materiál v najbližších dňoch do medzirezortného pripomienkového konania.

Úrad s návrhom novely zákona reflektuje na diskusiu v podnikateľskom prostredí i vo verejnosti. „Diskusia vznikla v súvislosti s aktuálne platným obmedzením vstupu spoločenských zvierat do konzumných priestorov prevádzok verejného stravovania, s výnimkou osôb so zdravotným postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom,“ konštatuje Úrad verejného zdravotníctva na svojej stránke.

Šéfka rezortu zdravotníctva však upozorňuje, že umožnenie vstupu spoločenských zvierat do priestorov určených na konzumáciu stravy nesmie znížiť alebo ohroziť hygienickú úroveň prevádzky, ani ohroziť zdravotnú bezpečnosť podávaných pokrmov a nápojov. „Z tohto dôvodu bude musieť prevádzkovateľ verejného stravovania doplniť v prevádzkovom poriadku požiadavky na hygienicko-sanitačný režim,“ povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Pôjde napríklad o požiadavky na priebežné čistenie a vyčlenené samostatné čistiace náradie. Tiež bude potrebné zabezpečiť jednorazové nádoby na napájanie pre zvieratá.

Domáce zvieratko si podľa nových pravidiel budete môcť priniesť aj do reštaurácie. Ilustračné foto
Domáce zvieratko si podľa nových pravidiel budete môcť priniesť aj do reštaurácie. Ilustračné foto
Zdroj: Shutterstock.com

Pes, mačka aj králik

Na Slovensku je registrovaných okolo 18-tisíc zariadení verejného stravovania, pričom podľa hlavného hygienika Slovenskej republiky o túto službu bude mať záujem približne 20 až 30 percent prevádzok.

Nepôjde teda o zariadenia školského stravovania ani o stravovacie prevádzky v zdravotníckych zariadeniach. Za spoločenské zviera sa podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR o ochrane spoločenských zvierat považuje napríklad domestikovaný druh psa, mačky či králika. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť od začiatku budúceho roka.