Komu môže liek pomôcť

Prvou skupinou pacientov, pre ktorý je tento liek možno dobrou správou sú ľudia po transplantácii kostnej drene. Tento život zachraňujúci výkon, ktorý by mal zabrániť návratu rakoviny sa občas zmení na nočnú moru. Spôsobí ju reakcia štepu voči hostiteľovi. Silná reakcia na novú kostnú dreň. Až polovica pacientov dostane túto vážnu imunitnú komplikáciu a pre niektorých sa skončí smrťou. Podanie lieku do žily by malo imunitnú reakciu zmierniť.

Aj pre ľudí s boľavými kĺbmi

Osteoartróza je najčastejším postihnutím pohybového systému a najčastejšou príčinou bolestí spojených so znížením pohyblivosti v postihnutej oblasti. Ide o zlyhanie kĺbu ako následok poruchy metabolizmu predovšetkým kĺbovej chrupky, ktorá zapríčiňuje zmenu jej mechanických vlastností. Obrovské bolesti sa dajú zmierniť, ale podstatu choroby nie je možné ovplyvniť. Pacienti by mali dostať ampulky tohto lieku dostať priamo do chorých kĺbov. Liečebné vlastnosti nemajú iba samotné kmeňové bunky, ale aj rastové faktory, ktoré tieto kmeňové bunky obsahujú. Výskumníci budú popisovať charakteristiku jednotlivých bunkových produktov a navyše skúmať ich účinnosť pri kostnom hojení.

Ako pomôže pupočník

Našim cieľom je dostať liek k pacientom do klinických skúšok čo najskôr, ale tiež ho vyrábať v dostatočnom množstve, aby bol k dispozícii pre všetkých pacientov, ktorí ho potrebujú" hovorí Dagmar Hrůzová, lekárska riaditeľka PrimeCell a vedúca výskumu.

Dostatok buniek na výrobu terapie umožní pupočník, ktorý môžu rodičky v Brne darovať na výrobu cenného lieku. "Biologický odpad premeníme v liek bez toho, aby sme zaťažovali darcu buniek" vysvetľuje Hrůzová. Špeciálny bioreaktor umožní výrobu lieku v dostatočnom množstve a požadovanej kvalite. Bioreaktor na výrobu bunkového lieku doposiaľ v Českej republike nikto nepoužil.

Prví pacienti o dva roky

Nová terapia je výsledkom svetovej spolupráce Medzinárodného centra klinického výskumu Fakultnej nemocnice u sv. Anny v Brne, Českej biotechnologickej spoločnosti PrimeCell Therapeutics a Kórejskej firmy HansBiomed. Celkové náklady na výskum sú 3,7 milióna eur a prví pacienti vstúpia do klinickej štúdie v roku 2019.