Trestné stíhanie približne dvesto lekárov a niekdajších zástupcov distribútorských firiem. Polícia v Čechách má plné ruky práce v súvislosti s kauzou úplatkárstva. Ako priniesla Česká televízia na svojej internetovej stránke, doktori podľa vyšetrovateľov dostávali úplatky za prednostné predpisovanie určitých liekov. Napriek rozšíreniu počtu obvinených by malo vyšetrovanie časti kauzy viesť ku koncu.

Starostlivo riadené

Ako uvádza portál ďalej, podľa štátneho zástupcu Ondřeje Šťastného polícia najnovšie v súvislosti s údajným uplácaním lekárov obvinila 39 ľudí. „Takže v tejto veci je vo všetkých vlnách už len cca 200 obvinených,“ dodal Šťastný. Okrem stíhania za úplatkárske delikty je časť obvinených stíhaná za účasť v organizovanej zločineckej skupine.

Podľa záverov policajtov, uvádza Česká televízia, išlo o to, že zástupcovia dvoch spoločností sa snažili motivovať lekárov, aby prednostne predpisovali generické liečivá distribuované ich spoločnosťami. Uplácanie bolo pritom veľmi starostlivo riadené.

„Možno konštatovať, že celý proces podplácania má nastavené kontrolné mechanizmy a systém evidencie. Osoby zapojené do trestnej činnosti mali fungovať ako organizovaná skupina, ktorá má svoju štruktúru s rozdelením funkcií a deľbou činností so zameraním na sústavné páchanie trestnej činnosti,“ uvádza sa podľa televízie v policajných dokumentoch. Skupina mala pritom rozdelené svoje role. Niekto s lekármi peniaze za predpisy dohodol, ďalší rozdeľoval do obálok a takisto iný člen skupiny peniaze lekárom nosil.

Prvá vlna vyšetrovania desiatok obvinených speje k záveru a malo by prísť k policajnému návrhu na podanie obžaloby.

Obviňujú lekárne

Obvinení lekári a distribútori prostredníctvom svojich advokátov vinu odmietajú. Advokátka jedného z obvinených lekárov podľa televízie tvrdí, že výdaj liekov bol v réžii lekárne, a to podľa nej lekár ovplyvniť nemohol. Ak by mal podľa advokátky jej klient v úmysle predpisovať konkrétne liečivá, na recepty by vystavoval doložku „liečivo nezamieňať“. Jeden z obvinených lekárov, ktorého advokátka zastupuje však túto doložku na zmieňované liečivá nedopisoval a tým pádom bol výdaj konkrétneho lieku celkom v réžii lekárne.

Polícia však trvá na svojom a lekári podľa nej boli odmeňovaní podľa toho, koľko zazmluvnených liekov predpísali. Zisky z týchto „kontraktov“ sa pohybujú od pár sto eur až dokonca v jednom prípade do takmer 100-tisíc eur.