Totožnosť väčšiny pacientov zostáva neznáma. Ide o fotografie pacientov v opatere doktora Harveyho Cushinga medzi rokmi 1900 a 1930, ktorých vzorky mozgov boli odobraté na diagnostické účely ako súčasť Cushingovho nádorového registra. Snímky ukazujú pacientov v rôznych štádiách ich liečby.
Totožnosť väčšiny pacientov zostáva neznáma. Ide o fotografie pacientov v opatere doktora Harveyho Cushinga medzi rokmi 1900 a 1930, ktorých vzorky mozgov boli odobraté na diagnostické účely ako súčasť Cushingovho nádorového registra. Snímky ukazujú pacientov v rôznych štádiách ich liečby.
Zdroj: Internet