Rozhodli ste sa, že sa počas leta vydáte na dovolenku za hranice všedných dní a ako ideálny relax vám pripadá plavba luxusnou zaoceánskou loďou? V skutočnosti to je ale tak, akoby ste chceli stráviť týždeň alebo dva v centre tých najznečistenejších miest.

Prvý prieskum

Aspoň to ukazuje jeden z prvých prieskumov, ktorý zrealizoval tím pod vedením Rayana Davida Kennedyho z univerzity Johnsa Hopkinsa a zverejnil ho koncom januára tohto roku. Uskutočnil sa počas dvoch rokov na štyroch veľkých a moderných lodiach - Carnival Liberty, Carnival Freedom a Emerald Princess, každá s kapacitou približne 3-tisíc pasažierov a Holland MS Amsterdam, ktorá dokáže odviezť 1 380 cestujúcich.

Tieto lode boli vybrané zámerne. Spoločnosti, ktoré ich vlastnia - teda Carnival, Royal Caribbean International a Norwegian Cruise lines patria k najväčším, spolu majú vyše 70-percentný podiel na trhu. A ten naozaj nie je malý. V roku 2017 sa na takýchto výletných plavbách zúčastnilo takmer 27 miliónov cestujúcich, v tomto roku by ich počet po prvýkrát mal prekročiť 30-miliónovú hranicu. Medzi rokmi 2011 a 2016 stúpol záujem o transoceánske výletné plavby o viac než 20 percent. Len pre zaujímavosť - podľa odhadov sa množstvo personálu, pracujúceho na takýchto lodiach blíži hranici štvrť milióna.

Merania počas plavby

Merania znečistenia sa uskutočnili štandardným spôsobom počas plavby, teda keď lode boli v pohybe, v rôznych časoch a pomocou profesionálneho prístroja P-TRAK Ultrafine Particle Counter. Zamerali sa najmä emisie pevných častíc s veľkosťou od 0.02 do jedného mikrometra, vznikajúcich aj počas spaľovania ťažkého vykurovacieho oleja, ktorý lode využívajú vade tam, kde môžu.

Komíny na výletných lodiach sú zväčša umiestnené v blízkosti relaxačných zón a bazénov. Najhoršie je, ak sú takéto zóny za komínmi, kde bolo namerané niekoľkonásobne viac emisií, než v prednej časti lodí.
Komíny na výletných lodiach sú zväčša umiestnené v blízkosti relaxačných zón a bazénov. Najhoršie je, ak sú takéto zóny za komínmi, kde bolo namerané niekoľkonásobne viac emisií, než v prednej časti lodí.
Zdroj: Shutterstock

Tieto častice nielenže spôsobujú vážne dýchacie problémy, ale pľúca sa ich ťažšie zbavujú. Navyše na seba viažu viac toxických látok, ktoré potom prenikajú do krvného obehu a prostredníctvom neho do ďalších orgánov. Treba povedať, že merania prebehli bez vedomia vlastníkov a prevádzkovateľov lodí, pretože existovala vysoká miera pravdepodobnosti, že by k nemu neudelili oficiálny súhlas.

Lode totiž produkujú dym, obsahujúci mikročastice kovov a polycyklické aromatické uhlovodíky. To, že výrazne znečisťujú vzduch v prístavoch a prístavných mestách už ukázali mnohé merania. Žiadne sa však doteraz nezameralo na samotné lode počas plavby na otvorenom mori.  Mohlo by sa zdať, že počas nej už len vďaka pohybu všetky škodlivé látky produkované extrémne silnými motormi pomerne rýchlo opúšťajú jej priestor. Opak je však pravdou.

Vedci znečistenie merali na niekoľkých miestach v prednej aj zadnej časti lodí (teda pred a za komínmi) a špeciálne aj v miestach, kde boli na nich umiestnené otvorené relaxačné plochy, bazény a miesta pre cvičenie. Asi neprekvapí, že znečistenie namerané v zadnej časti za komínmi bolo niekoľkonásobne vyššie ako v prednej časti. Dôležitejšie je však niečo iné - koncentrácia pevných častíc na palubách lodí bola úplne porovnateľná s koncentráciou, ktorá je typické pre tie najznečistenejšie mestá ako sú Peking alebo Santiago. Nič na tom nemení ani fakt, že lode sa nachádzali na otvorenom mori.

Ako v centrách veľkomiest

Napríklad na lodi Emerald Princess ich priemerná koncentrácia dosiahla prakticky identické hodnoty, ako v rušných uliciach Pekingu, čo  je mierne nad hranicou 30-tisíc častíc na kubický centimeter. Merania na lodiach a v mestách sa uskutočnili identickým prístrojom a s rovnakou metodikou.  Maximálna nameraná minútová koncentrácia pritom na lodiach dosiahla viac než 5-násobok tejto hodnoty.

Problémom je aj využívanie ťažkého vykurovacieho oleja ako paliva všade tam, kde sa to dá, teda predovšetkým v medzinárodných vodách.
Problémom je aj využívanie ťažkého vykurovacieho oleja ako paliva všade tam, kde sa to dá, teda predovšetkým v medzinárodných vodách.
Zdroj: Shutterstock

Len pre zaujímavosť - na lodi Carnival Freedom boli v zadnej časti - a ešte presnejšie priamo na bežeckej dráhe - nameraná až osemnásobne vyššia koncentrácia, než  v prednej časti lode. Väčšina oddychových zón, bazénov a športovísk je pritom lokalizovaná práve v zadnej časti výletných lodí. Presné čísla a všetky záznamy meraní možno nájsť vo verejne prístupnej štúdii s názvom An investigation of air pollution on the decks of 4 cruise ships, zverejnenej koncom januára tohto roku environmentálnou organizáciou Stand.earth.

Ide o vôbec prvý takýto výskum a zistenia odborníkov prekvapili. Ekologické organizácie ako Stand.earth preto začali s kampaňou smerujúcou k tomu, aby sa na výletných lodiach globálne - teda aj v medzinárodných vodách - zakázalo využívanie extrémne neekologického avšak lacného ťažkého vykurovacieho oleja ako paliva.

Majitelia lodí samozrejme túto štúdiu odmietli s poukazom na jej neoficiálny charakter, domnelú netransparentnosť, zaujatosť a snahu zneužiť vedcov a štúdie pri crowdfundingových kampaniach.