Kúpte si extra čas! Konkrétne ten, ktorý by ste strávili domácimi prácami. Vedci odporúčajú zaplatiť si niekoho na pokosenie trávy, navarenie či umytie okien. Získate tak čas navyše a budete šťastnejší.

Extra čas, extra šťastný

„Hoci kúpenie si času môže slúžiť ako nárazník proti časovému stresu každodenného života, len málokto to využíva, aj keď si to môže dovoliť,“ cituje profesorku Elizabeth Dunnovú, ktorá sa podieľala na výskume, portál Independent. Dunnová doplnila, že kúpenie si času vyvoláva obdobný pocit šťastia ako keby sme mali viac peňazí.

„Množstvo výskumov preukázalo, že ľudia majú prospech z toho, keď si zaplatia za príjemné zážitky. Náš výskum ale naznačuje, že by ľudia mali zvážiť možnos?ťvymaniť sa z nepríjemných povinností,“ dodala Dunnová, profesorka britskej Columbia University v Kanade. A také žehlenie či pranie teda nepríjemnou povinnosťou je. Podľa Dunnovej vyvoláva kúpenie si času rovnaký efekt u ľudí v rámci celého príjmového spektra.

Zaplatenie si upratovacích služieb už nie je výsadou solídnych, hoci paradoxne, tí, čo si to môžu dovoliť bez mihnutia oka, tak nerobia. Z 818 holandských milionárov, ktorých zahrnuli do prieskumu, takmer polovica uviedla, že nikdy nedali peniaze na služby, ktoré by im ušetrili čas.

Nová forma chudoby

Výskumníci sa 6 200 ľudí z USA, Kanady, Dánska a Holandska pýtali, ako sa cítia a koľko míňajú na služby, ktoré im ušetria čas. Ukázalo sa, že časovo úsporné nákupy a časový stres spolu súvisia. Z výskumu vyplynulo, že časový stres nemal taký významný negatívny vplyv na spokojnosť tých respondentov, ktorí investovali peniaze práve do takých služieb, ktoré im ušetrili čas.

V rámci štúdie vedci dali 60-tim respondentom z Vancouveru asi 34 eur. Mali však podmienku, prvý víkend mali peniaze investovať do nákupu niečoho materiálneho a druhý víkend do niečoho, čo im ušetrí ich čas. Asi už tušíte, že šťastnejší boli respondenti v druhom prípade.

V posledných desaťročiach sa v mnohých krajinách zvýšili príjmy, ktoré potenciálne zhoršujú novú formu chudoby: ľudia s vyššími príjmami vykazujú väčší nedostatok času, uvádza Proceedings of the National Academy of Sciences. No a pocit časového stresu je zasa spojený s nižším blahobytom, s pocitmi nešťastia, úzkosti, aj s nespavosťou. časový stres je zároveň živnou pôdou pre obezitu. Hlavným dôvodom prečo ľudia nejedia zdravo a necvičia, je nedostatok času.