Prezidentka komory Iveta Lazorová prijala tento návrh s rozhorčením: "Je to nesystémový krok, ktorý vnesie do zdravotníctva ešte väčší chaos, ako je to v súčasnosti."

Návrh Štefana Zelníka podporili poslanci koalície aj opozície. Lazorová však upozorňuje, že ide o systémovú zmenu, ktorú politici predkladajú bez predošlej odbornej a spoločenskej dohody s odbornou verejnosťou, stavovskými a odborovými organizáciami v zdravotníctve. Poslanci túto zmenu nekonzultovali s komorou sestier, s komorou medicínsko-technických pracovníkov, ani so zástupcami ministerstva či hlavnou odborníčkou pre ošetrovateľstvo. Problém vidia zástupcovia sestier aj v samotnom názve "praktická sestra". Ako uviedla hlavná odborníčka ministerstva pre ošetrovateľstvo Helena Gondárová-Vyhničková, praktická sestra v zahraničí znamená sestru s magisterským stupňom vzdelania alebo doktorátom z ošetrovateľstva. "Riziko vidím v tom, že v praxi budú zamieňané a považované za sestry," skonštatovala.

Už v súčasnosti sa pritom dá ošetrovateľstvo študovať aj na strednej škole, ide o odbor všeobecná diplomovaná sestra. Tá aj bez vysokej školy spĺňa predpísané kvalifikačné podmienky pre výkon povolania zdravotnej sestry. Nie všetky školy však tento odbor ponúkajú a študuje ho len málo ľudí. "Školy asi nemajú kapacity na výučbu sestier," skonštatovala Lazorová. Podľa komory je preto tiež otázne, ako budú stredné zdravotné školy pripravené na výučbu praktických sestier.

Čierne predpovede

Člen Rady SKSaPA Milan Laurinc vidí neodbornosť návrhu v tom, že politici neprimerane zasahujú do odborných činností sestier. Niektoré kompetencie praktických sestier budú rozsiahle a v rozpore so smernicou o uznávaní odborných kvalifikácií. "Ide napríklad o podávanie liečivých prípravkov formou intramuskulárnej injekcie a odoberanie žilovej krvi," priblížil Laurinc.

Návrh poslancov podľa predstaviteľov sestier nedostatku zdravotníckych pracovníkov nepomôže. Vyzvali preto zákonodarcov, aby riešili skutočné dôvody nedostatku zdravotníckych pracovníkov na základe analýz, a nie na základe populistických rozhodnutí, ktoré budú mať negatívne dôsledky na zdravie a bezpečnosť pacienta a nezatraktívnia povolanie sestry. "Tých má do roku 2020 chýbať v celej Európe viac ako 500-tisíc," uzavrela Lazorová.

Prečítajte si tiež: