Transplantácie orgánov, neurochirurgické zákroky či protónová liečba. Výkony ochorení, ktoré sa na Slovensku nedajú liečiť prinútili tisíce Slovákov hľadať pomoc za hranicami. Podľa troch slovenských zdravotných poisťovní bolo takýchto žiadostí schválených celkovo 2044.

Schválili aj Ameriku

Najčastejšie sa pritom Slováci dali liečiť v susednom Česku. V roku 2018 Všeobecná zdravotná poisťovňa schválila 926 žiadostí o liečbu v cudzine. Štátna poisťovňa financovala svojim poistencom najmä liečbu v Českej republike (84 percent schválených žiadostí), Nemecku (šesť percent) a Rakúsku (štyri percentá). Dvom poistencom schválila liečbu v USA. „K finančne najnáročnejším výkonom v cudzine patria transplantácie orgánov spolu s nevyhnutnými predtransplantačnými vyšetreniami a potransplantačnými kontrolami a protónová liečba. Z celkových predpokladaných nákladov na schválenú liečbu v cudzine tieto výkony predstavujú vyše polovicu,"uviedla hovorkyňa štátnej zdravotnej poisťovne Slávka Gáborová.

„V roku 2018 bolo schválených 214 žiadostí o udelenie súhlasu na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, všetky do Českej republiky. Z nich bolo 203 formou ambulantnej zdravotnej starostlivosti a 11 formou ústavnej zdravotnej starostlivosti. V 202 prípadoch išlo o výkon asistovanej reprodukcie pri liečbe neplodnosti, v ostatných najmä o ortopedické, očné a gynekologické operácie," doplnila.

Asistovaná reprodukcia na čele

PR manažér zdravotnej poisťovne Dôvera Branislav Cehlárik uviedol, že žiadostí o liečbu v zahraničí, ktoré schválila vlani poisťovňa, bolo 201. Dôvera hradí v cudzine výkony pri ochoreniach, ktoré sa na Slovensku nedajú liečiť, napríklad niektoré transplantácie, neurochirurgické zákroky či protónovú liečbu. Najčastejšie sa poistenci najväčšej súkromnej slovenskej zdravotnej poisťovne dali liečiť v Česku (77 percent), v Nemecku (sedem percent) a v Rakúsku (desať percent). Transplantáciu orgánu poistenci Dôvery podstúpili v Česku a Nemecku. Podľa Cehlárika sa suma na jeden takýto výkon pohybovala priemerne v sume 80-tisíc eur. V roku 2018 schválila Dôvera v rámci cezhraničnej zdravotnej starostlivosti 73 prípadov, pričom vo viac ako 90 percentách išlo o umelé oplodnenie.

Hovorca Union zdravotnej poisťovne Matej Neumann pre uviedol, že vlani schválili 917 žiadostí o liečbu v zahraničí. „Z krajín, v ktorých poistenci žiadali o súhlas s liečbou, ktorá sa Slovensku nevykonáva, najviac žiadostí evidujme v Česku, Rakúsku a Nemecku. Pri poistencoch, ktorí nepotrebovali súhlas zdravotnej poisťovne a liečili sa v zahraničí v rámci cezhraničnej alebo potrebnej zdravotnej starostlivosti, najviac žiadostí evidujme za starostlivosť v krajinách, ako Poľsko, Česko, Rakúsko, Maďarsko, Nemecko. V roku 2018 sme hradili len starostlivosť po transplantácii pečene trom detským poistencom v Nemecku," spresnil. V rámci cezhraničnej zdravotnej starostlivosti evidovali 486 žiadostí, z toho veľkú časť tvorili žiadosti o úhradu za stomatologické ošetrenie v Poľsku, ďalšou skupinou boli pôrody v Čechách a Rakúsku. Z tohto počtu schválili v Unione 20 žiadostí.