Platili ste u zubára veľa? Alebo v porovnaní s vašou sestrou, ktorá žije v Bratislave, podobnú sumu? Prečo je to tak, sa pýtal náš čitateľ zo stredného Slovenska, ktorý po výmene svojho zubného lekára musí siahať hlbšie do peňaženky. Zisťovali sme, ako to vlastne je s preplácaním jednotlivých úkonov zdravotnými poisťovňami a od čoho sa odvíja cena, ktorou nás príslušný zubár oboznámi krátko po vypláchnutí úst v jeho ambulancii.

Lepší, ale dvakrát drahší

Pán Miroslav z okresu Banská Bystrica mal pôvodne zubnú lekárku, u ktorej platil maximálne desať eur za akýkoľvek zákrok. „Nebol som s ňou spokojný, lebo po mesiaci mi plomby vypadávali. Tak som zmenil zubára a ten si pýtal za rovnaké zákroky 25 eur,“ spomína si pán Miroslav na pôvodný cenník, ktorý ako-tak akceptoval. Aktuálne ho však plomba a všetko s tým spojené vyjde na 70 eur. „Je mi to divné, lebo u predošlej zubárky napríklad odstraňovanie zubného kameňa bolo zadarmo. U pána zubára ma to vyjde na 25 eur,“ posťažoval sa Miroslav, ktorý podľa cenového sadzobníka, ktorý má zubný lekár v čakárni, 70 eur nevedel napočítať. „Jeden deň tam štyria pacienti platili rovnakú sumu. Lebo to počuť cez dvere. Tak sa všetci smiali, prečo rovnaká suma, keď nerobí rovnaký úkon. Všetci platili vyše 50 eur. Ako to vlastne je?“ spytuje sa nahnevaný pacient.

Klesajúci podiel: Podľa šéfa komory lekárnikov poisťovne hradia za výkony u zubára čoraz menej peňazí.
Klesajúci podiel: Podľa šéfa komory lekárnikov poisťovne hradia za výkony u zubára čoraz menej peňazí.
Zdroj: TASR

„Zubné lekárstvo je jediný odbor, ktorý je financovaný viaczdrojovo a kde diferencovane financované sú aj základné lekárske výkony, napríklad výplne,“ uviedol na margo sťažnosti nášho čitateľa prezident Slovenskej komory zubných lekárov Igor Moravčík. Podiel súkromných zdrojov u jednotlivých poskytovateľov je podľa šéfa komory rôzny a pohybuje sa od 20 do 80 percent. „To znamená, že závislosť lekárov od platieb od poisťovní je pomerne vysoká,“dodal. Zároveň však konštatuje, že podiel výdavkov zdravotných poisťovní na stomatologické služby klesá. „Z pôvodných šesť až osem percent v predchádzajúcich obdobiach je zníženie v roku 2018 v jednotlivých poisťovniach priemerne na 3,1 percenta z celkových nákladov na zdravotnú starostlivosť,“ uviedol prezident komory. V krajinách s porovnateľným systémom zdravotného poistenia sa tieto čísla pohybujú na podobnej úrovni.

Napríklad v Česku viac ako 4,5 percenta a v Nemecku takmer osem percent. „Úhrada zdravotných poisťovní za takzvané plne hradené výkony nepokrýva reálne náklady zubných ambulancií na tieto výkony, čo dokazuje porovnanie cenníkov ambulancií s výškou úhrad zdravotných poisťovní,“ doplnil Moravčík. Tieto výkony sa v praxi dotujú príplatkami za čiastočne hradené výkony, čím dochádza k vnútornému zadlžovaniu ambulancií. Peniaze, ktoré by mali ísť do investícií, presúvajú, aby mohli vykonávať niektoré výkony, ktoré sú finančne poddimenzované. „Horšia situácia je v regiónoch, kde nie je možné doúčtovať výkon a lekári sú závislí len od platieb poisťovní. A to je možno jedna z príčin, prečo o tieto oblasti nie je zo strany mladých zubných lekárov záujem,“uviedol prezident komory na záver.

Nie sú cenové stropy

S otázkou o jednotlivých úhradách sme oslovili všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku. V poisťovni Dôvera sa cena za, ľudovo povedané, vŕtanie, ktoré zahŕňa aj sumu za plombu, odvíja od počtu ošetrených plôch na zube od 10 do 26 eur. „Cena je rôzna, závisí od nákladovosti ambulancie. Každý zubár má vlastný cenník schválený príslušným vyšším územným celkom,“ uviedol Braňo Cehlárik z poisťovne Dôvera. Najviac poisťovňa dlhodobo prepláca preventívne prehliadky. Potom nasleduje trhanie zubov, plombovanie, odstraňovanie zubného kameňa a ošetrenie koreňových kanálikov.

Viditeľný cenník: Podľa odborníkov má cenník za jednotlivé úkony obsahovať všetky položky, ktoré bude pacient platiť.
Viditeľný cenník: Podľa odborníkov má cenník za jednotlivé úkony obsahovať všetky položky, ktoré bude pacient platiť.
Zdroj: TASR

Podobne na margo cien jednotlivých zákrokov odpovedala poisťovňa Union. „Rozsah doplatku pacienta závisí od vybavenia ambulancie, prevádzkových nákladov, použitých materiálov, prístrojov, nástrojov, prípadne vykonania výkonov, ktoré nie sú v uvedenom zozname výkonov,“ uviedol Matej Neumann, hovorca poisťovne Union. Výplň zuba variuje od jednoplôškovej výplne v sume 9,05 eura po trojplôškovú, ktorú hradí poisťovňa v sume 24,44 eura. Najviac v minulých rokoch Union hradil ošetrenia pokazených zubov, teda výplne koruniek a koreňových systémov zubov. Nasledujú úhrady za liečbu mäkkých zubných tkanív ako afty, zápaly ďasien či chirurgické ošetrenia ďasien a slizníc. Prvú trojku uzatvárajú úhrady pre klientov, ktorí absolvovali extrakcie zubov a iné chirurgické výkony.

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa hradí od 1. júla 2019 poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za ošetrenie zubného kazu poistenca, ktorý vlani absolvoval preventívnu prehliadku u stomatológa, od 9 eur do 24,30 eura za jeden zub v závislosti od typu a veľkosti použitej plomby. „Poistenec, ktorý nebol vlani na preventívnej prehliadke u stomatológa, si ošetrenie zubného kazu bude v tomto roku hradiť v plnej výške sám. Zoznam výkonov, ktoré sú plne alebo čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia, stanovuje nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva katalóg zdravotných výkonov. Doplatok pacienta v ambulancii závisí od druhu použitého materiálu,“ konštatuje Zuzana Štukovská zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Štátna poisťovňa v minulom roku hradila svojim poistencom najčastejšie odstránenie zubného povlaku alebo zubného kameňa. Po nej nasleduje hradenie výkonov preventívnej prehliadky. Treťou najčastejšou úhradou bola dvojplôšková výplň zuba.

S otázkou o cenotvorbe sme oslovili aj rezort zdravotníctva. „Pokiaľ ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulanciách zubných lekárov, cenové stropy v týchto ambulanciách nie sú, ceny sú dané ekonomickou náročnosťou a prístrojovým vybavením ambulancie,“ uviedol komunikačný odbor ministerstva zdravotníctva. 

Čo a za koľko

Výška úhrad zdravotných poisťovní za jednotlivé úkony.

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Výplň zuba: (jednoplôšková až trojplôšková): 9 eur až 24,30 eura
Trhanie zuba: 9 eur (jednokoreňový zub), 13,50 eura (viackoreňový zub)
Korunka: 18,50 eura (na predné zuby), 16,77 eura (na zadné zuby)
Protéza: 119,5 eura (celková), 89,62 eura (čiastková)
Menej známe úhrady, na ktoré majú poistenci nárok: Od 1. júla 2018 hradí raz ročne poistencom vo veku 6 až 18 rokov pri splnení podmienok 50 percent z platby (maximálne 30 eur) za dentálnu hygienu.

Union

Výplň zuba: (jednoplôšková až trojplôšková): 9,05 eura až
24,44 eura
Trhanie zuba: 9,05 € (jednokoreňový zub), 13,58 eura
(viackoreňový zub)
Korunka: 18,50 eura (na predné zuby), 16,77 eura
(na zadné zuby)
Protéza: 119,50 eura (celková), 120 eur (čiastková)

Dôvera

Výplň zuba: (jednoplôšková až trojplôšková): 10 eur až 26 eur
Trhanie zuba: 8 eur až 36 eur (závisí od typu trhania a od
počtu extrahovaných koreňov zuba)
Korunka: 18,50 eura (na predné zuby), 16,77 eura (na zadné zuby)
Protéza: 119,50 eura (celková), 89,65 eura (čiastková)
Menej známe úhrady, na ktoré majú poistenci nárok: chirurgické  výkony ako egalizácie, plastiky.