Odkiaľ pochádzajú sny a čo znamenajú? Tieto otázky si ľudstvo kladie odnepamäti. V priebehu tisícročí prichádzalo s rôznymi odpoveďami. Niektoré boli založené na zbožných prianiach, niektoré na mylných predstavách, iné na poverčivosti. Po mudrcoch, prorokoch a filozofoch sa povahou snov začali zaoberať aj psychológovia. A po novom im dokonca pomáhajú počítačoví vedci.

Pomoc technológie

Prvým krokom pri modernej analýze a interpretácii snov je roztriedenie ich obsahu. Terapeuti alebo výskumníci kategorizujú jednotlivé prvky sna, ktorý im opísal klient či pacient, a to najčastejšie pomocou Hallovho a van de Castlovho systému. Takáto manuálna kategorizácia je však časovo náročná. Výraznejší pokrok vo výskume snov však vyžaduje veľké množstvo dát. Vedci by teda potrebovali detailne analyzovať tisíce a tisíce snov. A to je nad ľudské sily.

Psychológovia preto v čoraz väčšej miere hľadajú pomoc v moderných technológiách. Hľadajú spôsob, ako by zautomatizovali rozpoznávanie a analyzovanie obsahu snov. Prelom v týchto snahách prináša nová štúdia britsko-talianskeho tímu psychológov a počítačových vedcov.

NOČNÁ MORA Sny reflektujú každodenný život. Ak ste malí zlý deň, aj noc môže byť búrlivá.
NOČNÁ MORA Sny reflektujú každodenný život. Ak ste malí zlý deň, aj noc môže byť búrlivá.
Zdroj: SHUTTERSTOCK

Výpoveď 24-tisíc snov

Výskumníci vyvinul špeciálny algoritmus, ktorý analyzoval a kategorizoval obsah 24-tisíc snov získaných z databanky DreamBank. Pri svojej analýze sa zameriaval na postavy, spoločenské interakcie a citovo nabité slová, ktoré sa objavili v snoch. „Kto bol prítomný, čo robil a aké emócie vyjadroval. Tieto faktory sa pri interpretácii snov považujú za najdôležitejšie, pretože tvoria chrbtovú kosť snového deja,“ píšu výskumníci v štúdii. Vedci overili tiež presnosť algoritmu, a to tak, že jeho výsledky porovnali s výsledkami manuálnej analýzy snov.

Okrem spoľahlivosti algoritmu zároveň otestovali prevládajúcu hypotézu vysvetľujúcu význam snov. „Doterajší výskum znova a znova podporoval takzvanú hypotézu kontinuity snov,“hovorí hlavný autor výskumu, počítačový vedec Alessandro Fogli z talianskej Univerzity Roma Tre v Ríme. „Podľa tejto hypotézy sú sny pokračovaním toho, čo sa deje v reálnom živote.“   

Algoritmus v snoch totiž identifikoval viaceré „štatistické markery“ odrážajúce zážitky ľudí v reálnom živote. Ukazuje sa teda, že každodenný život vplýva na snívanie - napríklad úzkosť vedie k nepríjemným snom a naopak, snívanie ovplyvňuje tiež našu schopnosť riešiť problémy.

VÍTANÁ POMOC Počítačové algoritmy urýchlia pokrok vo výskume snov.
VÍTANÁ POMOC Počítačové algoritmy urýchlia pokrok vo výskume snov.
Zdroj: SHUTTERSTOCK

Sny vs realita

Porovnanie výsledkov algoritmu s výsledkami manuálnej kategorizácie snov psychológmi ukázalo, že jeho presnosť je veľmi vysoká. Oproti manuálnej analýze bola menej presná asi len o štvrtinu.

Výskum podľa jeho autorov nehovorí posledné slovo v diskusii o pôvode a význame snov. Priniesol však dôležitý nástroj, ktorý rýchlou a  presnou analýzou obrovských súborov dát dokáže vedcom poskytnúť pevné základy a výrazne zrýchliť napredovanie výskumu.