Každý mesiac príjmu v priemere štyridsať sťažností od ľudí, ktorí sa nevedia domôcť pravdy. Asociácia na ochranu práv pacientov zhodnotila pri príležitosti Európskeho dňa práv pacientov ako to vyzerá na Slovensku v praxi. Okrem samotnej zdravotnej starostlivosti je problémom aj znižovanie rozpočtu na lieky.

Pacienti sa nevedia domáhať práv

Ako uviedla Asociácia vo svojom stanovisku k včerajšiemu Európskemu dňu práv pacientov, naši pacienti nepoznajú svoje práva. Ak aj nadobudnú pocit, že im nebola adekvátne poskytnutá zdravotná starostlivosti, nevedia sa domôcť pravdy. Ich problémy zostávajú väčšinou nedoriešené, pretože si ich inštitúcie medzi sebou bezvýsledne posúvajú. „Každý mesiac sa na nás s prosbou o pomoc obráti okolo 40 ľudí. Pomáhame im hľadať riešenia v jednoduchších, ale aj zložitejších situáciách, kedy došlo napríklad k zanedbaniu zdravotnej starostlivosti, alebo sa k nej nedostali vôbec,“ uviedla prezidentka Asociácie Mária Lévyová. V minulom roku sa na bezplatnú pacientsku poradňu obracala väčšina pacientov s prosbou o usmernenie pri podávaní sťažnosti. Ľudí rovnako trápilo zanedbanie zdravotnej starostlivosti, nespokojnosť s podanou liečbou a finančnou záťažou počas nej, prípadne neoprávnený výber poplatkov u lekára či neetické správanie zdravotníckeho personálu.

Obavy zo znižovania rozpočtu na lieky

Asociácia na ochranu práv pacientov si preto za cieľ vytýčila rozšírenie pilotnej pacientskej poradne a vytvoriť sieť poradní, ktoré by pacientom odpovedali na otázky týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti, sociálnej či právnej pomoci. „Vzhľadom na rastúci počet sťažností pacientov a potreby ochrany a vzdelávania v oblasti ich práv si uvedomujeme potrebu zriadenia samostatného inštitútu pacientskeho ombudsmana,“dodala Lévyová.

Šéfka Asociácie nebola voči ministerstvu len kritická. Podľa nej sa v súčasnosti v slovenskom zdravotníctve realizuje množstvo zmien. Do platnosti vstúpila napríklad novela zákona o zdravotnej starostlivosti, o úhrade liekov a zdravotníckych pomôcok a opäť sa menia podmienky v rámci revízie úhrad liekov.

Napriek tejto ústretovosti ústretovosti ministerky zdravotníctva sa podľa Lévyovej pacienti obávajú, že v budúcnosti môže na Slovensku dôjsť k zníženej dostupnosti liekov, vrátane generických a biosimilárnych. „Znepokojujú nás ohlasované plány na znižovanie rozpočtu na lieky. A to najmä v situácii, keď sa aj v Európe opakovane objavujú výpadky v zásobovaní liekmi,“ dodala.

Asociácia oceňuje, že ministerstvo zdravotníctva má záujem riešiť problémy, ktoré trápia pacientov a prizýva ich do diskusií. Už v minulosti požiadala Asociácia na ochranu práv pacientov ministerstvo o možnosť zúčastniť sa kategorizačných komisií z pozície pozorovateľov. „Sme vďační, že nám to ministerstvo umožnilo a uvítali by sme, ak by sme sa do budúcna stali stálymi členmi kategorizačných komisií so zastúpením pacientov podľa príslušných diagnóz,“ vysvetlila prezidentka Asociácie Lévyová.

Najbližšie sa Asociácia na ochrau práv pacientov plánuje stretnúť s predsedom výboru Národnej rady pre zdravotníctvo Štefanom Zelníkom. Témou stretnutia budú v utorok 30. apríla aj pripravované legislatívne kroky na zmeny v zákonoch o poskytovateľoch, o zdravotnom poistení či sociálnych službách. V nedávnej dobe nastali zmeny v posilňovaní domácej, hospicovej a následnej starostlivosti, ako aj zavádzanie ošetrovného, systémov kvality a bezpečnosti pacientov a zmeny v rámci šetrenia Ústavu na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Nezodpovedanou otázkou však aj naďalej podľa Lévyovej zostáva udržateľnosť a financovanie týchto legislatívnych zmien.