Väčšinou platí, že muži majú tendenciu viac riskovať a investovať do rizikových aktív, zatiaľ čo ženy sú opatrnejšie a snažia sa minimalizovať riziko strát.

Autori Alexandra L. Brown a J. Scott Turnet publikovali v časopise Management Science v roku 2016 štúdiu s názvom „Rodové rozdiely vo finančnom rozhodovaní: Dôkazy od finančných poradcov.“ V tejto štúdii analyzovali, ako sa muži a ženy rozhodujú o peniazoch, hospodárení, nákupoch a investovaní. V rámci výskumu bolo oslovených 535 finančných poradcov, ktorí mali dlhoročné skúsenosti s plánovaním investovania pre svojich klientov.

Zistili, že muži a ženy sa výrazne líšia v tom, ako vnímajú riziko a výnosy z investícií. Muži boli ochotní investovať agresívne a riskovať vyššie sumy s vidinou vyššieho výnosu. Na druhej strane, ženy boli opatrnejšie a častejšie volili konzervatívne investičné stratégie. Vo výsledku mali ženy stabilnejšie výnosy, ale menšie zisky, zatiaľ čo muži dosiahli väčšie zisky, ale s vyšším rizikom a fluktuáciami.

Paradoxne však prax ukazuje, že vo väčšie rodín je za spravovanie rodinného rozpočtu zodpovedná žena. Môže to byť z dôvodu, že ženy majú prirodzene viac zodpovednosti a lepší prehľad o výdavkoch a potrebách rodiny.

Čo sa týka investovania, pre ženy by bolo prínosné vyhýbať sa nadmernej opatrnosti a zvážiť aj rizikovejšie investičné príležitosti. Je však potrebné zdôrazniť, že každý investor je jedinečný a má vlastné finančné ciele.