Ak netrpíte rozdvojenou osobnosťou, zrejme vaše údaje zneužili na fiktívne prevozy. K týmto záverom dospel takzvaný antifraudový tím poisťovne Dôvera, ktorý funguje od začiatku tohto roka.

Boli tam, aj keď tam neboli: Podozrivé prevozy zaznamenal tím poisťovne na základe podnetov od pacientov a podozrivých je až 79 prevozov sanitkou dopravnou zdravotnou službou spoločnosti Falck v celkovej hodnote takmer 6 500 eur. Vo všetkých prípadoch bol pacient podľa dokumentácie v čase prevozu hospitalizovaný, pričom nešlo o prvý ani posledný deň hospitalizácie a v mieste prevozu nedostal žiadnu zdravotnú starostlivosť.

Vozia naprázdno?: Podľa zistení antifraudového tímu poisťovne Dôvera si spoločnosť Falck účtuje za služby, na ktoré nemá nárok.
Vozia naprázdno?: Podľa zistení antifraudového tímu poisťovne Dôvera si spoločnosť Falck účtuje za služby, na ktoré nemá nárok.
Zdroj: Archív

Podľa oficiálnych informácií spoločnosť prevádzkuje na Slovensku 107 staníc záchrannej zdravotnej služby najmä na východom, severnom a južnom Slovensku. Sieť staníc zabezpečuje zdravotnícky prevoz pre takmer 40 percent územia krajiny a spoločnosť ročne absolvuje takmer 150-tisíc výjazdov. „Na podozrivé prevozy nás upozornili naši poistenci, a to prostredníctvom komunikačného rozhrania, takzvanej elektronickej pobočky, kde si vyhľadali tieto výkony, avšak oni o žiadnych uvedených vykázaných prevozoch nevedeli,“ vysvetlil nám Petr Vincenz, člen antifraudového tímu. Pretože tieto podnety sa opakovali, rozhodli sa vykazovanú činnosť preveriť vo všeobecnosti, pričom preverovali prevozy od roku 2015.

Identifikovali až sto prípadov

Na základe overovania sa zistilo, že v 23 prípadoch bol v dokumentácii spoločnosti zabezpečujúcej prevoz chybný dátum a jeden prípad sa overuje. V ďalších 55 prípadoch išlo podľa našich informácií o prevoz biologického materiálu. Prevoz biologického materiálu sa však nehradí z verejného zdravotného poistenia, takže ak by sa podozrenia potvrdili, dopravca si vlastne dal zaplatiť za niečo, na čo nemá nárok. „Najčastejšie prevozy boli vykazované z Bratislavy, Košíc a Banskej Bystrice a išlo o prevozy z hematológie počas hospitalizácie. Ďalší parameter bol, že išlo o jednosmernú cestu, bez cesty späť,“ dodal Vincenz. To, či zistenia budú podkladom aj pre ďalšie právne kroky, nám člen antifraudového tímu zatiaľ neprezradil.

Ilustračné
Ilustračné
Zdroj: Archív

Tím predpokladá, že ide len o prvé odhalenie a v rámci preverovania budú odkryté ďalšie. Identifikovaných prípadov s podozrením na zneužitie pacientových údajov by mala byť až stovka. „Podstatou našej činnosti je práca s informáciami, ktoré čerpáme od pacientov a vyhodnocujeme jednotlivé podnety, predovšetkým podľa obsahu, ale v neposlednom rade aj podľa početnosti pri jednotlivých subjektoch. Ďalšia práca spočíva v empírii a vo vyhodnocovaní na zacielené dáta vykázané zdravotnou starostlivosťou,“ priblížil Vincenz činnosť antifraudového tímu, ktorý nedávno predostrel verejnosti zistenia týkajúce sa fiktívnych preventívnych prehliadok u všeobecných lekárov.

Revízia aj od štátu

Pretože na Slovensku fungujú ďalšie dve poisťovne, obrátili sme sa na ne s otázkou o podozrivých transportoch pacientov, respektíve či sa na nekalé praktiky sťažovali poistenci. „Zatiaľ sme nezaznamenali žiadny z uvedených prípadov, či už pri kontrole vykázaných údajov, alebo pri podnetoch od poistencov,“uviedol Matej Neumann, hovorca poisťovne Union. Všeobecná zdravotná poisťovňa sa rovnako venuje revíznej činnosti vo všetkých oblastiach poskytovanej zdravotnej a lekárenskej starostlivosti a svoju revíznu činnosť podľa hovorkyne poisťovne Viktórie Vasilenkovej za posledné dva roky ešte zintenzívnila. „V roku 2017 vykonali revízni lekári Všeobecnej zdravotnej poisťovne 7 617 priamych (externých) kontrol u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s finančným efektom viac ako 27 miliónov eur,“uviedla hovorkyňa, pričom dodala, že v tejto sume je zahrnutá fiktívna a nesprávne vykázaná zdravotná starostlivosť. „V danej spoločnosti v súčasnosti vykonávame kontrolu. V tomto štádiu nemožno poskytnúť bližšie informácie,“uviedla Vasilenková na margo našich otázok v súvislosti s podozrivými prevozmi spoločnosti Falck.

Podozrenia odmietajú

Ako sme sa dozvedeli od dotknutej spoločnosti, každá preprava, či už ide o osobu pacienta, alebo o biologický materiál, je viazaná na konkrétneho pacienta. „To znamená, že ak je na žiadanke uvedené meno pacienta, ten sa nemusí fyzicky nachádzať v ambulancii dopravnej zdravotnej služby. Sanitka môže prevážať aj biologický materiál viazaný na jeho meno,“ uviedla Katarína Načiniaková, hovorkyňa spoločnosti Falck. Všetky prepravy sa pritom riadne vykonávajú na základe objednávky ošetrujúceho lekára príslušného zdravotníckeho zariadenia, ktorý prepravu objedná a zároveň na ňu vyplní písomnú žiadanku. „Preprava pacienta bez uvedeného postupu nemôže byť zrealizovaná. Každú prepravu následne spolu s GPS monitoringom danej ambulancie uskutočňujúcej prevoz archivujeme v našom systéme,“ povedala na obhajobu spoločnosti hovorkyňa, ktorá zdôraznila, že napriek všetkým vykonaným kontrolám v spoločnosti Falck zo strany poisťovní sa v ich výsledkoch nenachádzal ani jeden zistený nedostatok. Zároveň vylúčila akúkoľvek spojitosť s nekorektnou prepravou. Ambulancie dopravnej zdravotnej služby pritom okrem pacientov a spomínaného biologického materiálu prevážajú orgány alebo transplantačné tímy.

Pretože išlo o podozrenia na fiktívne prevozy z hematológie počas hospitalizácie pacienta, podľa hovorkyne v týchto prípadoch išlo o prevoz biologického materiálu pre pacienta z hematológie s cieľom diferenciálnej diagnostiky. „Aj tieto prevozy sa viažu na konkrétne meno pacienta, ktorý je v danom čase hospitalizovaný v zdravotníckom zariadení,“dodala Načiniaková.