Doteraz sa hovorilo najmä o tom, že Alzheimerovou chorobou trpia predovšetkým ženy kvôli skutočnosti, že sa dožívajú dlhšieho veku ako muži. Demencia sa totiž zvyšuje vekom. Nový výskum však naznačuje, že v hre je viacero skutočností prečo sa Alzheimerova choroba prejavuje najmä u žien.

Problémový „pán“ tau

Za väčším rizikom prejavenia choroby viac u nežnejšieho pohlavia stojí podľa vedcov množstvo genetických, anatomických a dokonca aj sociálnych vplyvov, uvádza britský The Guardian. Posledné zistenia hovoria o tom, že približne 65% ľudí žijúcich s demenciou vo Veľkej Británii sú práve ženy. Obdobná situácia je rovnako v Spojených štátoch. Demencia je navyše hlavnou príčinou úmrtí žien v Anglicku. Alzheimerova choroba je iba jedným z typov demencie, ale najbežnejšou formou.

Zatiaľ čo jedným z vysvetlení je, že riziko demencie sa zvyšuje s vekom a že ženy majú dlhšiu priemernú dĺžku života ako muži, nový výskum naznačuje, že by tu mohlo byť viac faktorov, vrátane toho, že proteínové spletence nachádzajúce sa v neurónoch a spojené s Alzheimerovou chorobou sa môžu v ženských mozgoch odlišovať viac ako pánske.
Štúdia, ktorú na medzinárodnej konferencii Alzheimerovej asociácie v Los Angeles predložili vedci z Vanderbilt univerzity použila pri najnovšom výskume metódu nazývanú ako pozitrónová emisná tomografia. Tá im umožnila nahliadnuť na spôsob, akým sa zhluky proteínu nazývaného tau šírili v mozgu u 123 mužov a 178 žien bez poznávacích problémov, ako aj u 101 mužov a 60 žien s miernymi poznávacími problémami, hoci ešte u nich nebola diagnostikovaná Alzheimerova choroba. Starší ľudia s normálnymi poznávacími schopnosťami majú často malé množstvo tau v určitých oblastiach mozgu.
Z nazbieraných údajov by mohol vedecký tím zistiť ktoré oblasti mozgu ukazujú podobné signály týkajúce sa skúmaného proteínu tau, čo môže naznačovať, že sú nejako spojené. „Na základe toho sa snažíme zrekonštruovať model šírenia," povedal vedec Sepideh Shokouhi jeden z autorov výskumu. „Je to ako rekonštrukcia miesta činu," cituje vedca The Guardian.

Práca prospievia

Výsledky vedeckého tímu naznačujú rozdiely u žien a mužov, z čoho sa dá predpokladať, že tau by sa mohol šíriť rýchlejšie v ženskom mozgu.
Ďalší výskum prezentovaný na spomínanej konferencii poukázal taktiež na skutočnosť, že by mohli existovať rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré ovplyvňujú riziko demencie. Výskum vedcov z univerzity v Miami odhalil niekoľko génov a genetické varianty, ktoré sú spojené s Alzheimerovou chorobou iba v jednom pohlaví. Napriek tomu, že sa štúdia zamerala iba na bielych respondentov výskumu, vedecký tím tvrdí, že by mohol existovať genetický dôvod pre rozdiely v riziku demencie u mužov a žien.
Zaujímavým zistením vedcov je taktiež skutočnosť ohľadne sociálnych faktorov, ktoré môžu tiež hrať úlohu v tom prečo sa táto choroba rozvíja viac u žien. Vedci z Kalifornskej univerzity v Los Angeles uviedli, že ich práca s viac ako 6 300 ženami narodenými v rokoch 1935 až 1956 ukazuje, že pokles pamäti v staršom veku bol rýchlejší medzi tými, ktoré nepracovali. Z hľadiska pamäti u žien vo veku od 60 do 70 rokov bol pokles výkonu o 61% rýchlejší u vydatých matiek, ktoré nikdy nepracovali, v porovnaní s vydatými matkami, ktoré pracovali až do stredného veku. Štúdia však nedokazuje, že zamestnanie ponúka ochranu pred poznávacími problémami, zameriava sa iba na ženy a nepozerá sa na vývoj skutočnej demencie.