Nepríjemná situácia ohľadne dofinancovania nemocničných zariadení, ktorá eskalovala najmä počas mája tohto roka je opäť zažehnaná. Predstavitelia Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa dohodli so zástupcami Asociácie nemocníc Slovenska na predĺžení dodatkov k zmluvám nemocníc s poisťovňou do konca októbra.

Ach tie poukazy

„Po dofinancovaní rezortu majú obe strany záujem pokračovať v rokovaniach, aby dosiahli predĺženie dodatkov do konca kalendárneho roka," informovala Slávka Gáborová z referátu marketingu štátnej zdravotnej poisťovne.
Všeobecná zdravotná poisťovňa sa podľa nej na stretnutí vyjadrila, že je pripravená splniť si záväzky vyplývajúce z aktuálnej legislatívy, ktorou sa nemocniciam zvýšili náklady. Predstavitelia Asociácie nemocníc deklarovali, že poskytnú poisťovni do konca septembra informácie o nákladoch, ktoré vznikli nemocniciam využívaním rekreačných poukazov najmä v letných mesiacoch, aby lepšie identifikovali svoje finančné potreby. „Všeobecná zdravotná poisťovňa a Asociácia nemocníc Slovenska sa navzájom informovali o krokoch, ktoré podnikajú v súvislosti s prípravou štátneho rozpočtu na rok 2020," doplnila Gáborová.
„Partneri sa tiež dohodli, že Všeobecná zdravotná poisťovňa preverí zmluvy poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti s ústavnými zdravotníckymi zariadeniami z hľadiska systémového zabezpečenia prípadnej potrebnej následnej zdravotnej starostlivosti," uviedla Gáborová. Doplnila, že zástupcovia asociácie nemocníc sa zaujímali aj o výšku úhrady výkonov na preverených mamografických pracoviskách v súvislosti s celoštátnym skríningom rakoviny prsníka. Taktiež o postup pri uzatváraní zmlúv s novými poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby od 1. januára 2020.

Dohoda s poisťovňami

Ako sme informovali ešte v máji, problém nemocníc spočíva v zákonnom navýšení svojich nákladov. Od 1. januára navyšovali nemocničné zariadenia mzdy zamestnancom a rovnako vstúpili do platnosti rekreačné poukazy z dielne vládnej SNS. Od začiatku mája k tomu pribudol sociálny balíček. Problém je v tom, že v štátnom rozpočte na tento rok sa s rekreačnými poukazmi a sociálnym balíčkom nepočítalo. Podľa Mariána Petka, šéfa Asociácie nemocníc Slovenska, rezort financií priznal, že peniaze na tieto položky v rozpočte neboli. „V prípade, že sa potvrdí, že naozaj chýbajú tak v jesenných mesiacoch Ministerstvo financií uvažuje, že sa to bude riešiť. Ale my rekreačné poukazy musíme dávať od 1. januára, nie od začiatku októbra,“ upozornil vtedy šéf Asociácie. Asociácia, ktorá združuje 75 slovenských nemocníc vyčíslila, že potrebuje kvôli navýšeniu spomínaných troch položiek o 67 miliónov eur viac ako v minulom roku a v celom rezorte zdravotníctva je potrebných 150 miliónov.

Zásadným problémom pritom zostala dohoda so zdravotnými poisťovňami. Kým s pokrytím miezd sa nemocnice s poisťovňami dohodli, na sociálny balíček a rekreačné poukazy bola vtedy podľa Petka ochotná prispieť len poisťovňa Union. Tá však pokrýva najmenší počet poistencov. „Dôvera deklarovala, že na rekreačné poukazy peniaze nemá a tiež vykázala za prvý kvartál tohto roka po dlhých rokoch stratu,“ uviedol v máji Petko.