Viac ako polovica svetovej populácie bude do roku 2035 trpieť nadváhou, ak sa proti tomuto trendu neprijmú primerané opatrenia. Vyplýva to zo správy, ktorú v piatok zverejnila Svetová nadácia pre obezitu (WOF). TASR správu prevzala zo stanice BBC.

Obezita sa do roku 2035 bude týkať až štyroch miliárd ľudí na svete, pričom výskyt nadváhy stúpa najmä u detí. Obéznych ľudí bude najviac v krajinách Afriky a Ázie s nízkymi alebo strednými príjmami.

Negatívne ekonomické dôsledky nárastu počtu obéznych ľudí by podľa WOF mohli prekročiť štyri bilióny dolárov, čo sú tri percentá svetového hrubého domáceho produktu (HDP).

Podľa prezidentky WOF Louise Baurovej sú výsledky správy "jasným varovaním" pre krajiny, že ak proti tomuto stúpajúcemu trendu nepodniknú konkrétne opatrenia, budú čeliť závažným následkom.

Príbúdanie ľudí s nadváhou či obezitou spôsobuje najmä zmena stravovacích návykov, keďže ľudstvo konzumuje čoraz viac vysoko spracovaných potravín. Ďalšími faktormi sú menej pohybu, sedavé zamestnania, nedostatočné kontroly potravinového reťazca či zlý prístup k službám na podporu zvládania nadváhy.

Krajiny s nízkymi príjmami sú "často najmenej schopné bojovať proti obezite a jej následkom", upozorňuje WOF.

BBC upozorňuje, že WOF v správe používala ako meraciu hodnotu tzv. index telesnej hmotnosti (BMI). Ten sa vypočíta vydelením hmotnosti človeka druhou mocninou jeho výšky.