Je to bežná rutinná záležitosť, s ktorou sa stretávame od rána do večera. Áno, reč je o umývaní rúk. Rúk, ktorými denne prejdú stovky predmetov v podobe bankoviek, príborov, dotykov na klávesnici či na pracovných nástrojoch. A zároveň sa týmto používaním na ne „nalepí“ nespočetné množstvo baktérií, ktorých sa človek čiastočne zbavujeme práve dostatočnou hygienou. Problém nastáva ak ide o hygienu nedostatočnú a občas nejde ani tak o bytostné ohrozenie ako skôr o zdravie našich blízkych.

Okrem kompótu aj neželaný hosť

Práve podujatie s názvom Deň čistých rúk má upozorniť na dôležitosť správnej hygieny v zdravotníckych zariadeniach a nemocniciach. Jeho druhý ročník sa na Slovensku bude konať v dňoch 2. a 3. mája. Cieľom je naučiť návštevníkov takýchto zariadení to, ako si dezinfekciu účinne aplikovať, a tak zabrániť prenosu infekcií. Podujatie reaguje na Svetový deň čistých rúk z dielne Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorý si pripomíname 5. mája. Do kampane je zaregistrovaných takmer 22-tisíc zdravotníckych zariadení v 182 krajinách sveta. Z toho 38 zariadení na Slovensku.

„Dôsledná hygiena rúk v zdravotníckych zariadeniach je najjednoduchší, najlacnejší a najefektívnejší spôsob ochrany a prevencie šírenia nozokomiálnych nákaz a rezistencií na antibiotiká, no iba za predpokladu, že sa vykonáva správne a v správnom momente," uviedla vedúca Národného referenčného centra pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Mária Štefkovičová.

Nemocničná epidemiologička z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite v Trnave, Jaroslava Brňová upozornila, že ľudia, ktorí prichádzajú do nemocnice napríklad za účelom návštevy svojich blízkych, môžu na svojich rukách priniesť rôzne vírusy a baktérie. Teda okrem tradičných kompótov a ovocia môžeme blízkym priniesť aj neželaného hosťa. Nakaziť sa môžeme aj my. „Platí to aj v opačnom prípade, zdravý človek sa môže nakaziť v nemocnici. Pri príchode aj odchode z každého zdravotníckeho zariadenia je preto nevyhnutné si ruky správne vydezinfikovať. Môžeme tak zabrániť nakazeniu seba i hospitalizovaných pacientov či personálu zariadenia," priblížila.

Tekúte alebo tuhé mydlo?

Ako teda správne dezinfikovať naše ruky sme sa spýtali priamo epidemiologičky Brňovej. „Odporúčaný čas na umývanie rúk je 60 sekúnd. Ruky by sa mali o seba trieť, pričom by sme nemali zabudnúť na chrbát rúk a palce, na ktoré sú najčastejšie opomínané. Povrch rúk by mal byť pri umývaní navlhčený okrem vody aj mydlom, pre efektívnejšie zmytie mikroorganizmov z povrchu rúk,“ uviedla epidemiologička.

Dôležitý je rovnako aj výber dezinfekčného prostriedku. „Preferujú sa tekuté mydlá z dávkovačov, kde je nižšie riziko kontaminácie mydla baktériami ako pri tuhom mydle. Dezinfekčné mydlá sa nepoužívajú,“dodala epidemiologička. Ich účinnosť a efektivita podľa Brňovej neboli dostatočne zdokumentované a pri porovnávaní účinku mydla bez a s dezinfekčnou prísadou sa nedokázali rozdiely. „Nemáme žiadny vedecký dôkaz, že by to tak bolo. Na základe týchto zistení Americká agentúra pre potravinovú a liekovú bezpečnosť neodporúča ich používanie, dokonca ich predaj zakázala a podobný prístup zvolili aj v Austrálii,“ objasnila epidemiologička. V prípade nedostupnosti možnosti umytia rúk je podľa Brňovej možné využiť alkoholovú dezinfekciu na ruky. „Tá však skôr ako do bežného života patrí najmä do zdravotníckych zariadení, prípadne iných rizikových prevádzok,“ povedala Brňová na záver.

V rámci slovenskej tradície by však išlo skôr o raritu nakoľko alkoholom sa u nás nezvyknú „dezinfikovať“ povrchy, ale skôr vnútornosti...