V hudobnom biznise sa im hovorí one-hit wonders, čiže hviezdy (doslovne zázraky) jediného hitu. No slávne prípady poznáme aj zo sveta literatúry. Dokonalým príkladom je americká spisovateľka Harper Leeová. V roku 1959 otriasla literárnou scénou svojím debutom Nezabíjajte vtáčika (po angl. How to Kil a Mockingbird). Ide o jedno z diel v histórii americkej literatúry najoceňovanejších kritikmi a zároveň najpredávanejších. Leeová sa však následne odmlčala a keď o 55 rokov zverejnila druhú knihu, ukázalo sa, že v skutočnosti ide len o ranú verziu rukopisu jej slávnej prvotiny.

Upínanie na identitu

Medzinárodný tím psychológov, ktorý viedol Markus Baer z Washingtonskej univerzity, sa rozhodol javu „hviezd jedného hitu“ prísť na kĺb. Úspešne. Zistil, prečo prvotný, náhly úspech typicky nasleduje dramaticky nižšia pravdepodobnosť ďalšieho. „V našej štúdii sme zistili, že ľudia, ktorí vďaka svojim inovatívnym nápadom náhle získajú ocenenia a uznanie, zahrnú túto skutočnosť do svojej identity a začnú na seba nazerať v prvom rade ako na kreatívneho človeka,“ hovorí Baer. Kreatívni, náh­le úspešní a oceňovaní ľudia sa podľa neho zo strachu, že zlyhajú, vyhýbajú riskantným činom, ktorými by ohrozili svoju novoosvojenú „kreatívnu“ identitu.

„Táto identita je v skutočnosti mimoriadna a vzácna,“ podotýka výskumník. „Ľudia si to uvedomujú a snažia sa za každú cenu ju udržať. Scenár, že prídu s novou, v ich očiach inovatívnou ideou, ktorá napokon nesplní očakávania ani sa nepriblíži kvalitám ich skoršej práce, vnímajú ako hrozbu, a tak sa mu vyhýbajú. Jedným zo spôsobov je nevyprodukovať nič. Kto nič nevytvorí, nesklame a neohrozí svoju reputáciu.“ Ako napríklad zmienená Harpel Leeová.

Hľadanie príčin

Výskumníci do svojej štúdie zahrnuli niekoľko samostatných výskumov a analýz. Napríklad zistili, že z 224 autorov publikácií o varení v Spojenom kráľovstve len polovica vytvorila ďalšiu knihu. Pritom narazili na prekvapivé zistenie - čím inovatívnejší bol debut, tým viac klesala šanca na vydanie druhého diela. Okrem tejto analýzy vykonali niekoľko experimentov s univerzitnými študentmi. Dobrovoľníci najprv dostali za úlohu navrhnúť koncept knihy na varenie. Náhodne vybranej polovici následne nápad ohodnotili ako „veľmi inovatívny a originálny“. Druhej polovici ako „solídny a tradičný“. Časti dobrovoľníkov z oboch skupín taktiež oznámili, že považujú ich koncept „za jeden z najnádejnejších kandidátov na bestseller v žánri“.

Študenti následne dostali na výber. Mohli vyvinúť nový koncept publikácie o varení alebo rozvinúť prvý koncept a pripraviť preň marketingový plán. Ukázalo sa, že tí účastníci, ktorých nápad vedci označili za obzvlášť hodnotný, len neochotne pracovali na ďalšom nápade. Naopak, v skupine študentov, ktorí nezískali skoré uznanie a chválu, sa pre druhý koncept rozhodlo o 62 percent účastníkov viac. „Tí, ktorí vyprodukovali inovatívny, oceňovaný koncept, evidentne pocítili väčšiu hrozbu pre ich kreatívnu identitu, keď dostali možnosť vyprodukovať ďalšiu, úplne inú originálnu prácu,“ konštatujú autori výskumu.

FOTO V GALÉRII

„Kreativita prekvitá v prostredí, kde tvorcov motivuje predovšetkým výzva a zmysel práce, teda samotný problém, ktorý sa snažia vyriešiť,“ hovorí Markus Baer. Skutočnosť, prečo úspech a ocenenia dokážu znížiť kreativitu, vysvetľuje tým, že do práce a kreatívneho prostredia tvorcu vnášajú dodatočné bremeno v podobe stresu. „Ocenenia sú pre tvorcov nových ideí zlé jedine preto,“ vysvetľuje vedec, „že ich vedú k tomu, aby sa príliš upli na svoju kreatívnu identitu a vnímali ako hrozbu, že ju znehodnotia priemernou prácou.“

5 (ne)slávnychone-hit wonders

Crazy Town - Butterfly

Lou Bega - Mambo No. 5

Gotye - Somebody That I Used to Know

Scatman John - Scatman (Ski Ba Bop Ba Dop Bop)

Los del Rio - Macarena