Desiatky miliónov nepočujúcich ľudí na celom svete komunikujú navzájom alebo so svojimi priateľmi a príbuznými pomocou posunkovej (znakovej) reči. Problém nastáva, ak sa týmto spôsobom pokúšajú komunikovať s ľuďmi, ktorí si ju neosvojili. Pre väčšinu populácie sú totiž gestá využívané v posunkovej reči nezrozumiteľné.

Rukavice, ktoré hovoria

Riešenie navrhol tím výskumníkov z Kalifornskej univerzity v Los Angeles. Vyvinul high-tech systém, ktorý tvoria dve rukavice, niekoľko elektronických súčiastok a jedna aplikácia do smartfónu.


Zázračný algoritmus: AI mení čarbanice na ľudské tváre

Základom zariadenia sú rozťahovateľné senzory tvorené elektricky vodivým vláknom. Výskumníci ich pripevnili na prsty rukavíc. Dokážu zachytiť pohyby prstov a gestá používateľa, ktoré symbolizujú konkrétne písmená, čísla alebo slovné spojenia. Zariadenie ich konvertuje na elektrické signály a odošle do obvodovej dosky.

Používateľ ju nosí na zápästí alebo na chrbte dlane - ide skôr o doštičku, súčiastku s rozmermi malej mince. Obvodová doska signály bezdrôtovo odosiela do smartfónu, ktorý ich pomocou algoritmu strojového učenia konvertuje na hovorenú reč.

V teste uspelo

Americkí výskumníci nové zariadenie otestovali na skupine hluchonemých dobrovoľníkov. Tí si natiahli rukavice a zopakovali každé gesto 15-krát. Výskumníci účastníkom aplikovali priľnavé senzory, ktoré im umiestnili na tvár - konkrétne medzi obočie a okolo úst. Tieto dodatočné senzory zachytávali aj výrazy tváre, ktoré sú súčasťou posunkovej reči. 

V teste sa ukázalo, že nový systém mení posunkovú reč na hovorenú spoľahlivo a presne, a to prakticky v reálnom čase – rýchlosťou jedno slovo za sekundu. 

„Dúfame, že naše zariadenie uľahčí používanie posunkovej reči v komunikácii s ľuďmi, ktorí posunkovú reč neovládajú a potrebujú niekoho, aby im ju prekladal,“ hovorí vedúci výskumník Ťun Čchen. „Navyše veríme, že pomôže mnohým ľuďom naučiť sa posunkovú reč.“

Neporovnateľne praktickejšie

Čchen dodáva, že predchádzajúce systémy konvertujúce posunkovú reč na hovorenú bolí rozmerné, ťažké a nemotorné a zároveň veľmi nepohodlné na nosenie. Nové zariadenie, ktoré vyvinul s kolegami, je naproti tomu veľmi ľahké a pohodlné, odolné a flexibilné, pretože ho tvoria rozťahovateľné polyméry. Čo je dôležité, podľa vedca bude cenovo dostupné, pretože ho tvoria lacné materiály.

Ťun Čchen dodáva, že nová „high-tech rukavica“ ešte nie je pripravená na komerčný predaj. „Pred tým, ako sa dostane na trh, bude potrebovať dodatočné vylepšenia, predovšetkým rozšírenie počtu posunkov, ktoré rozoznáva, a ešte rýchlejšie konvertovanie posunkovej reči na hovorenú,“ hovorí americký inžinier. Na tieto výzvy sa s kolegami plánujú zamerať v najbližších mesiacoch.

FOTO rukavice tlmočníka v GALÉRII