Slepecké psy už mnoho desaťročí pomáhajú ľuďom, ktorí prišli o zrak, bezpečne sa pohybovať v budovách aj na ulici. Výskumníci z Kalifornskej univerzity v Berkeley vyvinuli štvornohý robot, ktorý ich dokáže zastúpiť.

Ideálna náhrada?

„Každého dobrého slepeckého psa treba individuálne vybrať a vytrénovať,“ hovorí vedúci výskumného tímu Zhongyu Li. „Navyše, schopnosti jedného psa nemôžete preniesť na iného. Preto trénovanie slepeckých psov stojí veľmi veľa času a úsilia. Na druhej strane, úspešné algoritmy vyvinuté pre jedného robotického psa možno jednoducho aplikovať na ktoréhokoľvek ďalšieho.“

Zhongyu Li pripomína, že vďaka technologickému pokroku posledných rokov sú štvornohé roboty nielen čoraz sofistikovanejšie, ale zároveň neustále lacnejšie, pretože ich možno vyrábať sériovo. A keďže štvornohé roboty pripomínajú psy veľkosťou aj tvarom, podľa amerického výskumníka sú ideálnou náhradou slepeckých psov. 

Pôvodne bol gepard

Nové zariadenie je založené na štvornohom robote zvanom Mini Cheetah (minigepard). Svoje okolie a polohu človeka monitoruje 2D lidarom a špeciálnou kamerou, pričom trasu vyberá pomocou pokročilých plánovacích algoritmov. Tak ako slepeckého psa, aj robotického psa drží používateľ na vôdzke. Tá je napojená na senzor merajúci silu, ktorou za ňu v konkrétnej situácii ťahá používateľ.

Okrem samotného robopsa Zhongyu Li s kolegami vyvinuli „model fyzickej interakcie medzi robotom a človekom“. Ide vlastne o program, ktorý určuje správanie robotického pomocníka v závislosti od umiestnenia jeho majiteľa a vlastností okolitého priestoru.

„Keď sa dvojica robot a človek ocitne v úzkom priestore, napríklad v rohu koridoru,“ vysvetľuje Li, „robot vôdzku najprv uvoľní, čo mu umožní zmeniť pozíciu a orientáciu bez toho, aby priamo ovplyvnil polohu človeka. Následne robot vôdzku natiahne, aby používateľa bezpečne previedol cez tento tesný priestor.“

Interiér už zvládne

Zhongyu Li s kolegami nového robotického pomocníka otestovali v sérii experimentov. Robopes v nich musel na spôsob slepeckého psa previesť zaslepeného človeka trasou s rozmiestnenými prekážkami. Robotickému pomocníkovi sa to darilo takmer bez akýchkoľvek kolízií.

Viac FOTO v GALÉRII >>

Po úspešnom zvládnutí testov v interiéri vedci plánujú doladiť schopnosti robotického psa tak, aby dokázal človeka previesť aj zložitými prostrediami v exteriéri a zvládol napríklad rušné mestské priechody pre chodcov so semaformi.