Predísť zdravotným komplikáciám sa dá predovšetkým preventívnymi prehliadkami, na ktoré majú poistenci jednotlivých zdravotných poisťovní nárok. Slováci si s tým však ťažkú hlavu nerobia a v drvivej väčšine tento svoj nárok ignorujú. Vyplýva to z údajov, ktoré v posledných dňoch zhromaždili tri slovenské zdravotné poisťovne.

Najlepšie výsledky u detí

Na preventívnej prehliadke u zubára sa v roku 2019 zúčastnilo 45 percent detských a 53 percent dospelých poistencov štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), 53 percent detských a 49 percent dospelých poistencov ZP Dôvera a 44 percent detí a 43 percent dospelých poistených v Union ZP.

Účasť na preventívnych prehliadkach u všeobecného lekára pre dospelých, gynekológa a urológa v roku 2019 nedosahovala ani päťdesiat percent. K všeobecnému lekárovi v rámci prevencie prišlo štyridsať percent dospelých poistencov VšZP, 36 percent dospelých poistencov ZP Dôvera a 16 percent dospelých poistených v Union ZP.

„Ambulanciu gynekológa z dôvodu prevencie navštívilo 39 percent poisteniek VšZP vo veku 18 rokov a viac rokov,“ uviedla Zuzana Štukovská zo štátnej poisťovne. Spomedzi poisteniek ZP Dôvera to bolo 38 percent. „Preventívnu gynekologickú prehliadku absolvovalo 36 percent všetkých poisteniek Union ZP, ktoré majú na ňu podľa zákona nárok,“ hovorí Dupaľová Ksenzsighová.

Účasť na preventívnych prehliadkach je najvyššia u všeobecných lekárov pre deti a dorast. „Spomedzi detí od dvoch do 17 rokov sa na preventívnej prehliadke u všeobecného lekára pre deti a dorast zúčastnilo 67 percent zo všetkých poistencov, ktorí mali na ňu nárok,“uviedla Štukovská zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Doplnila, že deti majú absolvovať preventívnu prehliadku každé dva roky.

Čo sa týka špecificky detí do dvoch rokov, rodičia na preventívnu prehliadku priniesli sto percent poistencov VšZP z tejto vekovej kategórie. Podobne sa na preventívnej prehliadke u všeobecného lekára zúčastnilo podľa hovorkyne Union zdravotnej poisťovne (ZP) Beáty Dupaľovej Ksenzsighovej približne 45 percent ich poistencov do 18 rokov a 100 percent detí do 1,5 roka. Matej Štepianský zo ZP Dôvera uviedol, že preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre deti a dorast absolvovalo 66 percent ich detských poistencov.

Mužov zdravie „netrápi“

Výrazne najmenší záujem bol v roku 2019 o prevenciu u urológa. Zákon stanovuje, že na ňu majú mať nárok muži nad 50 rokov v niekoľkoročných intervaloch, poisťovne ju však v niektorých prípadoch nadštandardne preplácajú aj mladším mužom. Spomedzi poistencov VšZP aj ZP Dôvera prehliadku absolvovalo 13 percent poistených mužov, ktorí majú na ňu nárok. Spomedzi mužov poistených v Union ZP to bolo približne 5 percent.

„V rámci preventívnych prehliadok sa vykonávajú vyšetrenia, vďaka ktorým je možné odhaliť prevažnú väčšinu ochorení, napríklad poruchu funkcie obličiek a močového mechúra, vysoký krvný tlak, obezitu, diabetes, zápal, zmenenú hladinu tukov a podobne. Špeciálne skríningové vyšetrenia dokážu odhaliť aj niektoré onkologické ochorenia, a to už v začiatočnom štádiu. Napríklad rakovinu hrubého čreva a konečníka, krčka maternice, prsníka a prostaty,“ pripomína dôležitosť prevencie hovorkyňa Union ZP.

Z údajov zdravotných poisťovní však vyplýva, že tento rok v mesiacoch marec až máj počet ľudí navštevujúcich preventívne prehliadky oproti roku 2019 klesol aj o viac ako polovicu. Po uvoľnení opatrení vyhlásených v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 však poisťovne už registrujú zvýšený záujem o preventívne prehliadky. Očakávajú teda, že celkový pokles počtu preventívnych prehliadok tento rok v porovnaní s rokom 2019 nebude výrazný.