Rok 2019 v zdravotníctve podľa predstaviteľov Slovenskej lekárskej komory (SLK) nemožno hodnotiť inak ako obdobie premárnených príležitostí. Myslia si, že slovenské zdravotníctvo od roku 2006 kontinuálne upadá. Prvým problémom bol podľa nich nedostatočný rozpočet pre zvýšenie úrovne zdravotníctva alebo aspoň stabilizovanie rezortu.

"Dlhodobo nám chýba jasná vízia reálneho smerovania zdravotníctva, štandardy, vytvorenie a implementácia nového, aktuálneho zoznamu zdravotných výkonov. Ani v tomto roku sa nám nepodarilo zastaviť prehlbujúci sa nedostatok zdravotného personálu už nielen v nemocniciach, ale predovšetkým v ambulanciách primárnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti," uviedla pre TASR manažérka pre komunikáciu a médiá SLK Nancy Závodská. Dodala, že v zdravotníctve chýba aj kontrola a efektívne využívanie finančných prostriedkov.

Predstavitelia SLK sú podľa Závodskej radi, že stratifikácia nemocníc nateraz nebola politikmi prijatá, pretože podľa nich reforma v tejto podobe nepredstavuje zmenu v prospech pacientov a zdravotníkov a je postavená na zjavne nesystémových opatreniach.

Uvedomujú, že slovenské zdravotníctvo si akútne vyžaduje komplexnú reformu, a preto chcú v spolupráci s ďalšími odborníkmi pripraviť reformu zdravotníctva, ktorá bude reflektovať jeho súčasný stav i víziu jeho preferovaného smerovania.

"Najväčšou výzvou nášho zdravotníctva pre budúci rok bude predovšetkým potreba začať razantnejšie zvyšovať počty lekárov, sestier aj po pomocného personálu. Bude potrebné tento systém zabezpečiť aj finančne, aby sme mohli naštartovať zásadné zmeny a konečne začať stavať nové nemocnice aj na Slovensku,"doplnila Závodská. Komora podľa nej s nádejou hľadí na volebný rok a verí, že nová vláda pomôže zabezpečiť budúcnosť slovenského zdravotníctva. Pri tom chce pomôcť aj Slovenská lekárska komora.

Reforma nemocníc mala pacientom priniesť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, meranú cez lepšie výsledky liečby. Nemocnice mali postupne nastaviť kritériá, ktoré to mali zabezpečiť, ako napríklad minimálny počet výkonov za rok.