Máte ho vysoký alebo nízky? Klasická otázka v laickej pospolitosti ohľadne krvného tlaku. Národné centrum zdravotníckych informácií však zo štatistík zistilo, že počet pacientov s hypertenziou počas posledných rokov výrazne stúpol. Z kardiologických ambulancií prichádza nelichotivé číslo. Počet ochorení za desať rokov stúpol až o 62 percent. Podľa odborníkov však v drvivej väčšine vysoký krvný tlak či hypertenzia nemá známy príčinu.

Až trojnásobne vyšší počet u mužov

„Z hľadiska veku je najčastejšie ochorenie diagnostikované 65 a viacročným osobám. Ich počet za posledných desať rokov stúpol z 88,2 na 127,6 v prepočte na 10-tisíc obyvateľov. Priaznivý klesajúci trend (o 23 percent menej oproti roku 2009) však evidujeme vo vekových skupinách 0 – 24 rokov a 25 – 44 rokov," povedal generálny riaditeľ Nárdodného centra zdravotníckych informácií Peter Blaškovitš.
Choroby obehovej sústavy sú pritom najrozšírenejšou príčinou úmrtí obyvateľov vyspelých krajín sveta. Na Slovensku je v posledných rokoch podiel úmrtí na na tieto ochorenia okolo 45 percent. Podobne sú na tom aj krajiny ako Poľsko či Česko.
Z ochorení obehovej sústavy boli v období medzi rokmi 2009 a 2018 najviac rozšírené práve hypertenzné choroby, spolu s ischemickými chorobami srdca a poruchami srdcového rytmu. Ohrozená je vo väčšej miere populácia mužov, do veku 64 rokov je počet chorých mužov až trojnásobne vyšší ako žien.
Počet pacientov diagnostikovaných hypertenziou po prvýkrát v živote má však podľa Národného centra zdravotníckych informácií len mierne stúpajúcu tendenciu. V porovnaní s rokom 2009 vzrástol počet nových pacientov zo 45,9 na 51,4 osôb na 10-tisíc obyvateľov.

120 na 80? To je čo?

Ako upozorňuje Slovenská nadácia srdca, s veľkou pravdepodobnosťou svoj krvný tlak väčšina Slovákov nepozná. „Vysoký krvný tlak sa zvyčajne nijako neprejaví. V skutočnosti ho má veľa ľudí po dlhé roky a vôbec o tom nevie. Preto je taký nebezpečný. Jediná možnosť ako zistiť, či túto chorobu máte, je nechať si krvný tlak zmerať,“ uvádza nadácia na svojej webovej stránke.

Celý mechanizmus vzniku krvného tlaku popisuje Slovenská nadácia srdca nasledovne: Srdce pumpuje krv cez cievy a tým vytvára určitý tlak. Bez tlaku by krv nemohla v tele obiehať, bez cirkulácie krvi by orgány nedostávali prísun kyslíka a výživu, ktoré potrebujú na svoju činnosť. Krvný tlak zabezpečuje to, že sa krv dostane do všetkých častí vášho tela. Ak ste zdravý, vaše cievy sú pružné. Keď srdce cez ne prečerpáva krv, roztiahnu sa. Miera rozšírenia závisí od toho, koľko sily vynakladá srdce na vypudenie krvi.

Srdce bije v pokojových podmienkach približne 60 až 80 krát za minútu. Krvný tlak stúpa pri kontrakcii srdcového svalu a klesá v pokojovej fáze – keď relaxuje – medzi dvoma údermi. Tlak krvi sa mení z minúty na minútu so zmenami polohy tela, pri cvičení, spánku, pri zmene počasia, pri strese a podobne.

Každý z nás sa u lekára stretol s meraním krvného tlaku. Počas merania sa lekárovi či zdravotnej sestre zobrazujú dve čísla. Môže to byť napríklad údaj 117/80 mm Hg (ortuťového stĺpca). „Vyššie číslo (tzv. systolický tlak) zaznamenáva tlak vo vašich cievach, keď vaše srdce vypudzuje krv. Nižšie číslo (diastolický tlak) meria tlak počas pokojovej fázy vášho srdca medzi dvoma údermi,“ uvádzajú odborníci zo Slovenskej nadácie srdca.

Za normálny tlak krvi sa pritom považujú hodnoty nižšie ako 120/80 mm Hg. Tlak krvi medzi 120–139/80–89 sa považuje za takzvanú „prehypertenziu“. Ak ste dospelý a váš krvný tlak je 140/90 mm Hg alebo vyšší, máte vysoký krvný tlak.

Neznáme príčiny, ale známe faktory

Nebezpečenstvom pri vysokom krvnom tlaku či hypertenzii je skutočnosť, že nejde o nervové napätie. Ľudia s vysokým krvným tlakom nemusia byť napätí, vystresovaní, alebo nervózni. V skutočnosti môžete mať vysoký krvný tlak a nemusíte o tom vôbec vedieť. Vysoký krvný tlak zvyčajne často nebýva sprevádzaný žiadnymi príznakmi. Aj preto sa nazýva „tichý zabijak“.
Ako sme uviedli vyššie, podľa odborníkov 90 až 95 percent prípadov vysokého krvného tlaku nemá známu príčinu. Niektoré faktory však zvyšujú pravdepodobnosť, že sa táto choroba rozvinie. Patrí k nim obezita, nadmerné solenie, nadmerné a časté pitie alkoholu, nedostatok pohybu a rovnako stres. Niektoré faktory naopak nemožno ovplyvniť a k nim patrí najmä dedičnosť. Výskyt vysokého krvného tlaku býva podľa odborníkov prítomný u členov celých rodín. Ak ho majú vaši rodičia, alebo iní blízki pokrvní príbuzní, je veľmi pravdepodobné, že ho budete mať tiež. Nemenej ovplyvniteľným je aj vek nakoľko vysoký krvný tlak ovplyvňuje najčastejšie ľudí nad 35 rokov. U mužov je kritické obdobie najmä medzi 35. až 50. rokom života.  Ženy sú vysokým krvným tlakom ohrozené viac po menopauze.