Každé tri sekundy si niekto vo svete zlomí kosť v dôsledku osteopórozy. Na Slovensku je týmto ochorením postihnutých až 400-tisíc ľudí. Odborníci však varujú, že pozornosť sa nevenuje ochoreniu samotnému ako skôr komplikáciám, ktoré spôsobuje. Ide predovšetkým o zlomeniny. Pritomu zlomenina krčka stehennej kosti je siedmou najčastejšou príčinou úmrtia hospitalizovaných pacientov na Slovensku.

Každá tretia žena a každý šiesty muž

Osteoporóza sa v ostatných rokoch stala závažným celosvetovým zdravotníckym, ako aj sociálno-ekonomickým problémom. Kľúčovým v prevencii osteoporózy je dostatočný príjem vápnika, a to už v období detstva a dospievania. Mnohé dnešné stravovacie trendy založené na nahrádzaní kravského mlieka a mliečnych výrobkov inými potravinami však tento príjem nezabezpečujú v dostatočnej miere.

Osteoporózu si mnohí spájajú najmä s vyšším vekom. „Odhaduje sa, že rizikom osteoporotickej zlomeniny je ohrozená asi každá tretia žena a asi každý šiesty muž vo veku nad 50 rokov,“ hovorí Zdenko Killinger, zástupca prednostu a vedúci lekár Osteocentra V. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Kosť je živé tkanivo, v ktorom počas celého života prebiehajú dva dôležité úzko späté procesy – odbúravanie kostného tkaniva a jeho novotvorba. V období detstva a dospievania prevažuje novotvorba kosti a po 35. roku života už naopak jej odbúravanie. „V rámci prevencie osteoporózy je mimoriadne dôležité obdobie detstva a dospievania, kedy dokážeme výrazne ovplyvniť stav našich kostí a zabezpečiť im potrebnú kvalitu na ďalšie roky,“ vysvetľuje Killinger.

Ako dodáva, po 35. roku života sa naše kosti stávajú len akousi zásobárňou vápnika pre telo, a teda už nedokážeme výraznejšie ovplyvniť nerovnováhu medzi odbúravaním a novotvorbou kosti, v ktorej začína výrazne prevažovať práve úbytok kostnej hmoty. „Pokiaľ našim kostiam nedáme dostatočný základ, ich východisková pozícia bude v tomto období horšia a skôr sa dopracujeme k preriedeniu kosti, teda k osteoporóze,“ upozorňuje.

Nepodliehať trendom

V prevencii osteoporózy preto zohráva významnú úlohu predovšetkým vyvážená strava a dostatok vhodného pohybu. „Aby sa v detskom veku vytvoril zdravý a pevný základ kostnej hmoty, je potrebné zabezpečiť mnoho nutričných faktorov. Tými najdôležitejšími sú vápnik, fosfor a vitamín D,“ uviedla Ľudmila Podracká, zakladateľka Detského osteologického centra Národného ústavu detských chorôb. Apeluje preto na rodičov, aby nepodliehali moderným trendom v stravovaní a rozličným diétam, ktoré ich dieťa ukracujú o dôležité vitamíny a minerálne látky potrebné nielen pre správny rast ich kostí. Nemenej dôležitý je pohyb, pretože jeho nedostatkom sa z kostí vyplavuje vápnik a stávajú sa tak krehké. Kosť preto musí byť vždy v interakcii so svalom. „V praxi sa často stretávame s tým, že zlomeniny sa pripíšu tomu, že dieťa je živé, a to bez toho, aby sa myslelo na poruchu mineralizácie kostí. Ak totiž dieťa utrpí len minimálny úraz, v dôsledku ktorého dôjde k zlomenine, malo by to vzbudiť v prvom rade podozrenie, že môže ísť o osteoporózu,“upozorňuje.

K poškodeniu kostí v detskom veku môžu viesť aj rôzne dedičné metabolické poruchy, či chronické zlyhávanie obličiek. „Odborníci aktívne sledujú deti s poruchou výživy, akou je aj mentálna anorexia. U takmer polovice anorektičiek sa zistí porucha kostnej denzity,“ dodala Podracká. Podľa jej slov vzniká osteoporóza u detí najčastejšie v dôsledku dlhodobého užívania niektorých liekov, napríklad kortikoidov, ktoré sú súčasťou liečebných protokolov pri rôznych autoimunitných zápalových ochoreniach obličiek, čreva, v onkológii, pneumológii, reumatológii, po transplantácii a podobne. Je preto mimoriadne dôležité pravidelne sledovať v týchto rizikových skupinách detí aj vplyv užívaných liekov na metabolizmus kostí. „Obzvlášť sú ohrozené vznikom osteoporózy predčasne narodené deti, ktoré môžu mať porušenú mineralizáciu a štruktúru kostí už v predškolskom veku,“ informuje.

Zbytočné úmrtia

Podľa aktuálnych štatistík trpí osteoporózou približne 400-tisíc Slovákov. Osteoporóze sa pritom nevenuje toľká pozornosť pre ňu samotnú, ale predovšetkým pre komplikácie, ku ktorým vedie. Najčastejšie ide o zlomeniny kosti predlaktia, stavcov a horného konca ramennej či stehennej kosti. „Tou najobávanejšou je zlomenina krčka stehennej kosti, ktorej patrí 7. miesto v rebríčku najčastejších príčin úmrtí hospitalizovaných pacientov na Slovensku,“ vysvetľuje Juraj Payer, prednosta V. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava a prezident Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí. „Asi tretina osôb po zlomenine krčka stehennej kosti do roka zomiera a ďalšia tretina zostáva odkázaná na opateru iných,“ dodáva.

Samotná osteoporóza nebolí, preto sa nazýva aj „tichý zlodej kostí“. Môže trvať roky, kým sa v dôsledku zvýšeného odbúravania kostného tkaniva prejaví. Pacienti tak často zostávajú zaskočení oznámením diagnózy, ktorá sa odhalí až pri prvej zlomenine. K výraznému zníženiu kvality života pacienta vedú aj zlomeniny stavcov. Tie spôsobujú akútne či chronické bolesti chrbta, obmedzujú pacienta v pohybe, sťažujú dýchanie, alebo vedú k výskytu nepríjemných tráviacich ťažkostí. Mnohí pacienti však aj napriek tomu odkladajú návštevu lekára a svoje ťažkosti pripisujú vyššiemu veku, nezdravému životnému štýlu, či vyššej hmotnosti. „Pokiaľ pacient trpí bolesťami chrbta, jeho výška sa znížila o viac ako 3 centimetre a má viditeľné zhrbenie, je predpoklad, že utrpel zlomeninu jedného alebo viacerých stavcov,“ upozorňuje Payer.