Systém oddlžovania nemocníc začína naberať reálne kontúry, aj keď v prípade splácania niektorých záväzkov nemocničných zariadení to nevyzerá práve ako záležitosť s rovnakými podmienkami pre všetkých dodávateľov. Konkrétne Národná transfúzna služba sa stala tým vyvoleným veriteľom, ktorý o svoje peniaze neprichádza.

Milióny do transfúznej služby

Problém s platobnou neschopnosťou nemocníc je dlhodobo známy. Dodávatelia do týchto zariadení za svoje služby často nemajú zaplatené. Výnimkou nie je ani Národná transfúz­na služba, ktorá dodáva do nemocníc krv, krvné prípravky či transfúzne lieky. Podľa našich informácií transfúznej službe za dodávky nemocnice vôbec neplatili alebo s veľkým oneskorením. Tu však pred pár mesiacmi, konkrétne koncom marca tohto roka, nastal oproti ostatným dodávateľom zásadný rozdiel. Všeobecná zdravotná poisťovňa takmer so všetkými štátnymi nemocnicami podpísala zmluvu, na základe ktorej bude sama priamo uhrádzať každý mesiac služby poskytované nemocniciam Národnou transfúznou službou. Poisťovňa o tieto uhradené sumy zníži platby za odvedené výkony nemocniciam. A tak v nemocniciach žiadne peniaze nezostanú. Zmluvu uzavrela štátna poisťovňa s nemocnicami do konca roka 2020. V texte sa ďalej uvádza, že dokument vychádza z koncepcie oddlženia zdravotníckych zariadení, ktorú prijala vláda v septembri minulého roka.

V praxi to znamená, že transfúzna služba, ktorá je takisto vo vlastníctve štátu, sa stala vyvoleným dodávateľom, ktorý na rozdiel od všetkých ostatných dodávateľov nemocniciam má všetky služby automaticky uhradené priamo z poisťovne, bez akéhokoľvek rizika či zdržania. Zaujímavá je pritom skutočnosť, že platby, ktoré štátna poisťovňa prevádza na účet Národnej transfúznej služby, sa netýkajú len jej poistencov, ale paušálne uhrádza platby aj za zvyšné dve poisťovne, teda poistencov Dôvery a poisťovne Union. Na našu otázku, prečo štátna poisťovňa uhrádza záväzky nemocníc z peňazí jej poistencov, nám dotknutý subjekt odpovedal, že si iba plní splatné záväzky voči nemocniciam.

„Všeobecná zdravotná poisťovňa má voči nemocniciam záväzky za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ktoré na základe splatných faktúr musí plniť aj plní,“ uviedla hovorkyňa poisťovne Viktória Vasilenková. Podpísanými zmluvami o poukážke podľa Vasilenkovej nemocnice splnomocnili Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, aby časť peňazí, ktoré by mala poisťovňa poslať nemocniciam na ich účet z dôvodu ich splatných faktúr, poukázala priamo na účet Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky.

Posvätenie tejto schéme dalo ministerstvo zdravotníctva, ktoré prostredníctvom Úradu pre riadenie podriadených organizácií muselo tento postup ešte pred podpísaním zmluvy schváliť.

Rovnaký meter?

Okrem zmluvy so štátnou poisťovňou pred pár mesiacmi Národná transfúzna služba navyše dostala od štátu jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 28 miliónov eur. Tá má byť použitá výlučne na úhrady záväzkov dlžníka, ktoré má transfúzna služba vo svojom účtovníctve a sú po lehote splatnosti. „Návratnú finančnú výpomoc Národná transfúzna služba použila v súlade s koncepciou oddlženia, a to na úhradu záväzkov Národnej transfúznej služby voči veriteľom,“ vyjadril sa k otázke, na čo použije transfúzna spoločnosť danú výpomoc, Michal Biganič, asistent riaditeľky Národnej transfúznej služby. Podľa Biganiča ide konkrétne o záväzky transfúz­nej služby voči dodávateľom, ktoré boli po lehote splatnosti na úrovni istiny. Je známe najmä to, že transfúzna služba má dlhodobo problémy s platením účtov pre druhotnú platobnú neschopnosť.

Transparentné: Podľa rezortu ministerky Andrey Kalavskej prvá etapa oddlženia prebehla v poriadku.
Transparentné: Podľa rezortu ministerky Andrey Kalavskej prvá etapa oddlženia prebehla v poriadku.
Zdroj: Martin Baumann

Finančná výpomoc pre ďalších dotknutých dodávateľov do nemocníc však podľa našich informácií neprebehla. Konkrétne Slovenská asociácia zdravotníckych pomôcok nijakú finančnú výpomoc od štátu nedostala. „Napriek zaplateným daniam a odvodom štát dlhuje dodávateľom milióny aj po prvej fáze oddlženia a svoj dlh, napriek všetkým sľubom, neustále zvyšuje,“ povedala nám výkonná riaditeľka asociácie Katarína Danková. Mnohí z dodávateľov zdravotníckych pomôcok podľa jej slov niekoľko rokov nedostali peniaze napriek skutočnosti, že voči štátu a zamestnancom svoje zákonné a zmluvné záväzky poctivo plnili.

„V súčasnosti prebehla prvá vlna oddlžovania, ktorá však nerieši problematiku úhrady faktúr dodávateľov v lehote ich splatnosti,“ reagovala Danková na kroky ministerstva zdravotníctva v rámci procesu oddlženia, kam mali možnosť zapojiť sa všetky slovenské zdravotnícke zariadenia. Túto možnosť využilo 29 z nich. Podľa riaditeľky je zavedenie exekučnej imunity len ďalším krokom zo strany ministerstva, ako zabrániť dodávateľom získať naspäť svoje peniaze za dodaný tovar. „Nemocnice si ďalej objednávajú tovar, zadlžujú sa a účelové nástroje z dielne ministerstva zdravotníctva naznačujú, že svoje záväzky sa nechystajú plniť. Dodávatelia nedostali zaplatenú plnú výšku svojich pohľadávok, pričom záväzky za roky 2017 a 2018 vôbec nie sú predmetom finančného urovnania,“uviedla.

Pol miliardy na oddlženie

Na vyplatenie dlhov by sa pritom malo použiť až 585 miliónov eur. „V prvej etape, ktorá sa už skončila, bola oddlžovaná suma 338 miliónov eur,“ uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová, pričom uviedla, že prvá etapa oddlžovania sa úspešne skončila. Objem peňazí zahŕňa podľa Eliášovej veriteľov nemocníc aj Sociálnu poisťovňu či veriteľov Národnej transfúznej služby.

V súčasnosti ministerstvo pripravuje druhú etapu, ktorá sa začne po odsúhlasení ozdravných plánov nemocníc. Termín ich dodania je do 15. augusta. „Na istine sa vďaka elektronickej aukcii podarilo ušetriť viac ako tri milióny eur, ďalšie milióny vďaka tomu, že dodávatelia sa vzdali ich príslušenstva k pohľadávkam. Zmluvy sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv a dodávatelia z prvej etapy oddlženia už majú peniaze na účte,“ dodala. Asociácia zdravotníckych pomôcok a ďalší dodávatelia pritom už dávnejšie označili koncepciu za diskriminačnú a obrátili sa vo februári tohto roka na Ústavný súd. Dodávatelia totiž roky nedostali za svoje služby peniaze a v rámci oddlženia boli nútení vzdať sa úrokov z omeškania až do výšky 20 percent za zaplatenie aspoň časti peňazí. Rezort zdravotníctva však argumentuje, že oddlženie prebieha transparentne s rovnakým prístupom a zaobchádzaním pre všetkých.