Slovensko je v počte odvrátiteľných úmrtí na chvoste Európskej únie. Za odvrátiteľné sa považujú tie úmrtia, ktorým sa dalo predísť včasnou a efektívnou liečbou. Medzi najčastejšie patria hlavne choroby srdca, cievne mozgové ochorenia a niektoré formy rakoviny. Zdá sa, že tento negatívny trend nezostal bez povšimnutia kompetentných a do niektorých slovenských nemocníc preto prichádza rýchla a efektívna diagnostika formou umelej inteligencie.

V siedmich nemocniciach

Ako hovoria štatistiky, približne päťdesiat percent liečiteľných odvrátiteľných úmrtí pripadá na srdcovocievne a mozgovocievne choroby, a je preto nevyhnutné, skvalitniť systém poskytovania zdravotnej starostlivosti tak, aby sa tieto choroby dali liečiť. A keďže výskyt cievnych mozgových príhod na Slovensku neustále rastie a čoraz viac postihuje aj mladšie vekové kategórie, nevyhnutnou v záchrane pacienta sa stáva včasná a správna diagnostika. Práve čas zohráva pri výskyte cievnej mozgovej príhody rozhodujúcu úlohu. 

Aj z tohto dôvodu používa vo svojich siedmich nemocniciach siete Svet zdravia pri diagnostike porážky pomoc umelej inteligencie e-Stroke Suite od spoločnosti Brainomix. Systém umelej inteligencie dokáže už do jednej minúty poskytnúť lekárovi dôležité informácie, ktoré napomáhajú pri zvolení správnej liečby pacienta. Výrazne sa tak zvyšuje pravdepodobnosť, že pacient vďaka rýchlo a adresne poskytnutej liečbe zostane bez trvalých následkov.

Ako to funguje v praxi? 

Keď do nemocnice príde pacient s podozrením na cievnu mozgovú príhodu, pacientovi sa urobia CT skeny. Tie umelá inteligencia e-Stroke vyhodnotí do jednej minúty a tiež sama vyhodnotí, či sa u pacienta prejavujú známky mozgovej porážky. Lekárovi ukáže objem nezvratného poškodenia mozgu, nájde uzávery veľkých ciev či percentuálne vypočíta rozsah poškodeného a kriticky ohrozeného tkaniva.

Systém e-Stroke Suite vyvinula firma Brainomix, ktorú ako svoj startup založil v roku 2010 tím pôsobiaci na britskej Univerzite v Oxforde. A hoci lekára nenahrádza, poskytuje mu veľmi dôležitý druhý názor a informácie navyše, ktoré dokážu byť pri diagnostike veľmi nápomocné a pomáhajú lekárovi rýchlejšie sa rozhodnúť. O to viac ocenia lekári pomoc tohto softvéru, keď sa musia o pacienta postarať v skorých ranných hodinách. Inokedy môže slúžiť mladý lekár, ktorý nemá ešte toľko skúseností a systém ho dokáže upozorniť na veci, ktoré si nemusel všimnúť.