Vládou schválené opatrenia zamerané na zmiernenie negatívnych vplyvov súvisiacich so šírením ochorenia COVID-19 našli svoju odozvu aj u troch slovenských zdravotných poisťovní. Všeobecná zdravotná poisťovňa aj súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union umožňujú zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám, ktorí si platia zdravotné poistenie, žiadať o odklad splatnosti preddavkov za marec.

Zamestnávatelia a podnikatelia

Zmena sa týka preddavku na poistné za marec 2020, ktorý je po novom splatný v termíne do 31. júla 2020. O odklad splatnosti poistného môžu požiadať zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti o 40 a viac percent. Vládne opatrenie sa nevzťahuje na poistné za zamestnancov. Zamestnávatelia sú naďalej povinní odvádzať poistné za svojich zamestnancov v pôvodných termínoch.

Štátna poisťovňa sprístupnila v stredu 15. apríla zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám formulár, pomocou ktorého môžu žiadať o odklad splatnosti preddavku na poistné za mesiac marec. „Naši odborníci v pomerne krátkom čase vyvinuli jednoduché technické riešenie na uvedenie vládnych opatrení do praxe,"vysvetlil generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Vladimír Turček.

Turček zdôraznil, že hoci štátna poisťovňa pripravila pre klientov formulár v elektronickej i listinnej forme, preferuje podávanie žiadostí elektronicky. „Nielen preto, že ide o najrýchlejší a najefektívnejší spôsob komunikácie, ale aj z dôvodu ochrany zdravia platiteľov poistného," pripomína. Štátna poisťovňa podľa jeho slov pracuje na tom, aby sa žiadosť o odklad splatnosti preddavkov dala čo najskôr doručovať aj cez ePobočku.

Elektronické podávanie

Podľa PR špecialistu Zdravotnej poisťovne Dôvera Mateja Štepianskeho platitelia poistného majú v elektronickej pobočke najväčšej súkromnej zdravotnej poisťovne pôsobiacej na Slovensku možnosť podať čestné vyhlásenie, ktorým deklarujú splnenie zákonom stanovenej podmienky už od 6. apríla. „Na základe tejto informácie pristupujeme k posunu dátumu splatnosti preddavkov na poistné za marec 2020,"komentoval.

Union zdravotná poisťovňa má sprístupnenú možnosť podania oznámenia o odklade splatnosti preddavku za marec 2020 elektronicky, cez online pobočku od utorka 14. apríla. Hovorca Unionu Matej Neumann tiež pripomenul, že túto možnosť majú ako samostatne zárobkovo činné osoby, tak aj zamestnávatelia. „Platiteľom ponúkame viacero možností na doručenie oznámenia, aby si mali možnosť vybrať. Tlačivo je možné doručiť poštou na adresu sídla Union zdravotnej poisťovne, elektronicky na emailovú adresu [email protected] či prostredníctvom správy cez svoje konto v Online pobočke, vybrať kategóriu Odklad splatnosti preddavku,“uviedol.