Priaznivá epidemiologická situácia na Slovensku má za následok, že kompetentné orgány pristúpili od stredy, 20. mája k výraznému uvoľňovaniu opatrení. Prinášame vám všetky podstatné zmeny, vrátane tých, ktoré sa očakávajú v najbližšej dobe.

Stravovanie v interiéroch reštaurácií

Ako informuje Úrad verejného zdravotníctva otvárajú sa obchodné centrá s výnimkou detských kútikov. „Všetky otvorené prevádzky, vrátane tých v obchodných centrách, budú môcť mať vo svojich priestoroch viac zákazníkov – kým doteraz to bol jeden zákazník na 25 štvorcových metrov, po novom to bude jeden zákazník na 15 štvorcových metrov,“ uvádza úrad.

Stravovať sa môžeme už aj v interiéri prevádzok, vrátane hotelových reštaurácií, za dodržania rovnakých podmienok, aké v súčasnosti platia na vonkajších terasách. Otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania bude možné predĺžiť do 22:00.

Tetovacie štúdiá dostali tiež zelenú a spolu s nimi aj prevádzky poskytujúce nastreľovanie náušníc, piercing či permanentný make-up.

Podľa Úradu verejného zdravotníctva bude možné otvoriť vnútorné priestory turistických atrakcií okrem vnútorných priestorov ZOO a botanických záhrad. Takisto povoľuje prevádzku kín, divadiel či organizáciu hromadných podujatí s maximálnym počtom sto ľudí. Pokiaľ ide o organizovanie valných zhromaždení či snemov, bude ich možné organizovať bez obmedzenia počtu zúčastnených.

 

V nedeľu zatvorené

Vnútorné plavárne a športoviská môžu otvoriť len pre športové kluby. Vonkajšie športoviská budú môcť fungovať bez ohľadu na druh športu, no bez použitia šatní a prítomnosti obecenstva, toalety budú sprístupnené.

Naďalej zostáva zachovaná nedeľa ako sanitárny deň pre prevádzky. Rovnako stále platí vyhradený nákupný čas pre seniorov od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 11:00 v potravinách a drogériách .

Čo sa týka nosenia rúšok, tie zostávajú povinné v interiéroch. „V exteriéri nebude potrebné nosiť rúško vo vzdialenosti päť metrov a viac od osôb mimo spoločnej domácnosti,“ uvádza úrad

Od štvrtka 21. mája príde k uvoľneniu opatrení aj na štátnych hraniciach. Povinnosť karantény (štátnej či domácej) alebo predloženia negatívneho testu sa po novom nebudú týkať ani osôb s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktorí vycestujú do Maďarska, Poľska, Česka, Rakúska, Chorvátska, Slovinska, Švajčiarska a Nemecka s tým, že je potrebné sa na naše územie vrátiť do 24 hodín. „Pred odchodom zo Slovenskej republiky bude potrebné vyplniť formulár o čase opustenia územia, ktorý potvrdí na hraniciach príslušník policajného zboru,“ upresnil úrad.

Novinkou najmä pre rodičov a pedagógov je otvorenie škôlok, vrátane špeciálnych, pričom na jednu triedu pripadne najviac pätnásť detí. „Takisto môžu zriaďovatelia otvoriť základné školy (1. až 5. ročník), vrátane špeciálnych, pričom v jednej triede bude môcť byť najviac 20 detí,“ dodáva úrad.

Otvoriť sa budú môcť aj školské kluby. Návrat do výchovno-vzdelávacích zariadení bude dobrovoľný, rodičia sa budú môcť rozhodnúť nechať deti naďalej doma. Ako uvádza na svojej stránke ministerstvo školstva, žiaci, ktorí zostanú doma a tí z vyšších ročníkov, teda žiaci 6. – 9. ročníkov základnej školy, sa budú naďalej vzdelávať dištančne.