Drvivá väčšina dnešných cicavcov vrátane človeka patrí do skupiny placentovcov, ktorých potomstvo prichádza na svet po dlhom maternicovom vývine. U človeka trvá deväť mesiacov, ale napríklad u slona takmer až dva roky.

Naproti tomu potomstvo vačkovcov sa rodí drobné a nedovyvinuté - na prvý pohľad evokuje embryo. Jeho vývin následne pokračuje vnútri koženého vaku. Napríklad mláďa kengury v ňom strávi pol roka, čiže šesťkrát dlhšie, než sa vyvíjalo v tele matky.

Porovnávanie lebiek

Pre rodenie nedostatočne vyvinutých mláďat sa vačkovce typicky považujú za akési prechodné stupienky medzi veľmi archaickými, ešte vajcorodými cicavcami, ako je napríklad ježura alebo vtákopysk, na jednej strane a na strane druhej placentovcami. Nový výskum zverejnený vo vedeckom časopise Current Biology však naznačuje, že vačkovce v skutočnosti nie sú vyvinuté menej, ale viac. Ich špecifická stratégia rozmnožovania totiž nepredstavuje prežitok, ale pokročilú novú špecializáciu.

Zistil to tím výskumníkov, ktorých viedli vedci z britského Prírodovedného múzea v Londýne. Vedci pomocou mikroskopickej počítačovej tomografie skúmali lebky 165 jedincov z 22 druhov cicavcov. Zastupovali všetky štádiá vývinu od embryí po dospelé jedince. Výskumníci vďaka tomu detailne videli, ako sa mení štruktúra a tvar lebky cicavčích zárodkov. Následne odvodili, ako prebiehal vývin mláďat u spoločného predka vačkovcov a placentovcov, ktorý žil pravdepodobne pred 160 miliónmi rokov. A zistili, že tento starobylý cicavec sa pred narodením vyvíjal podobne ako dnešné placentovce. Sú to teda vačkovce, ktoré od čias ich spoločného predka podstúpili viac evolučných zmien.

Neobjektívny dojem

„To, čo sme si doposiaľ mysleli o evolúcii raných cicavcov, sa nám pomocou obrovského súboru preparátov zo zbierok nášho múzea podarilo postaviť na hlavu,“ hovorí hlavná autorka výskumu Anjali Goswamiová. „O vačkovcoch sa dlho hovorí ako o archaických či primitívnych cicavcoch, ktoré predstavujú medzistupeň medzi vajcorodými druhmi a placentovcami. No ukazuje sa, že v skutočnosti sú evolučne oveľa pokročilejšie než placentovce aj ich spoločný evolučný predok.“

Fotografie si pozrite v GALÉRII ►►►

Podľa vedkyne ľudia nadobudli neobjektívny, skreslený pohľad na placentovce, ako keby práve táto skupina mala predstavovať vrchol evolúcie len preto, že do nej patríme. „Takto evolúcia nefunguje,“ upozorňuje. „Reprodukcia vačkovcov nie je prechodným stupňom, ale celkom špecifickým, unikátnym spôsobom rozmnožovania, ktorý si tieto živočíchy vyvinuli.“

Príprava na ťažké časy?

Čo u vačkovcov viedlo ku skráteniu vývinu embrya vnútri matkinho tela? Podľa vedcov vysvetlenie treba hľadať v neistých životných podmienkach. „Táto stratégia je vhodnejšia pre život v podmienkach environmentálnej nestability,“ vysvetľuje Goswamiová. „Ich reprodukčný systém je skrátka oveľa flexibilnejší. U placentovcov trvá ťarchavosť veľmi dlho, takže ak samica čelí situácii, keď nemá dosť zdrojov, hrozí, že zahynie spolu s potomstvom. Nemá na výber, lebo vývin mláďaťa prebieha vnútri jej tela. No pri vačkovcoch je pre samicu jednoduché potomka zanechať a sústrediť sa na vlastné prežitie. O splodenie ďalšej generácie sa môže pokúsiť znova inokedy.“