Rozpočet, ktorý schválili poslanci počíta s príspevkom v rezorte zdravotníctva vo výške 5,2 miliardy eur. Malo by tak ísť o najviac peňazí, ktoré do zdravotníctva poputujú. Zdroje na zabezpečenie rozpočtu však pochádzajú prevažne od ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Od pracujúcich sa očakávajú financie plynúce do zdravotníctva vo výške 3,96 miliardy eur. Rast zdrojov do zdravotníctva tak jednoducho povedané zabezpečia pracujúci.

V súlade s týmto postulátom naplánoval štát aj platbu za poistencov, za ktorých platí poistné štát, teda platbu za ekonomicky neaktívnych poistencov. Tých je podľa inštitútu INESS zhruba tri milióny. Zaujímavý je preto pohľad na návrh rozpočtu pre nasledujúce tri roky. Z analýzy poisťovne Dôvera vyplýva, že kým v roku 2018 sa 42 percent ekonomicky aktívnych poistencov skladalo na 74 percent zdrojov v zdravotníckom systéme, tak títo istí ľudia sa v roku 2021 majú vyzbierať už na 88 percent celkové poistného. Štát sa bude na poistnom podieľať v roku 2021 len vo výške 12 percent. „Treba otvorene povedať, že klesajúca miera participácie štátu na financovaní zdravotnej starostlivosti pre väčšinu obyvateľov tejto krajiny predstavuje silné riziko,“ Robert Bukvay, manažér odboru finančných služieb poisťovne Dôvera. Kým v roku 2018 priemerný mesačný výdavok na jedného ekonomicky neaktívneho poistenca prevyšoval príjem od štátu za tohto poistenca o 59 eur, tak v roku 2021 to bude už o 86 eur. „Priemerná platba štátu za jedného neaktívneho poistenca je pre rok 2021 plánovaná na zhruba 18,4 eura mesačne,“ dodal Bukvay. V tejto sume pritom sa pohybuje jedna preventívna prehliadka mladistvého u všeobecného lekára. V prípade, ak bude chorý, na jeho ďalšiu liečbu mu už neprispeje štát, ale pracujúci poistenci.

Štát si odvyká

„Rekordné výdavky zdravotníctva sa tak spoliehajú na rekordný rast príjmov zo zdravotných odvodov pracujúcich,“ uvádza vo svojej analýze Martin Valchynský z ekonomického inštitútu INESS. Takto predpovedaný rozpočet sa podľa neho spolieha na nominálny rast miezd vo výške 6,3 %, čo je viac ako odhad na rok 2018. Rovnako sa počíta aj s ďalším poklesom nezamestnanosti. „Štát si plánuje výdavky, ako by už nikdy nemali prísť horšie časy. Ak by náhodou prišli, pre štátny rozpočet to bude znamenať šok z viacerých strán – pribudnú mu poistenci (nezamestnaní), zastavia sa alebo klesnú príjmy z odvodov pracujúcich (pokles miezd), a bude mať menej zdrojov na platbu odvodov za svojich poistencov (nižšie daňové príjmy),“ dodáva Valchynský. Podľa analytika to zjednodušene znamená, že štát si znižovaním odvodov za svojich poistencov „odvyká“ od potreby platiť za nich.

Zdravotná poisťovňa Dôvera je súčasťou skupiny Penta Investment, ktorá je akcionárom holdingu NMH.