Hlavnou myšlienkou projektu ezdravie je digitalizovať vyšetrenia, recepty, či liečbu a uložiť ich do centrálneho mozgu do ktorého budú mať prístup vaši lekári aj vy. Už od začiatku januára sa môžete pozrieť cez web stránku www.npz.sk do vašej elektronickej zdravotnej knižky, ktorá má nahradiť papierovú zdravotnú kartu. Vyskúšali sme to za vás, poďte sa pozrieť, ako to funguje.

Čo v budúcnosti nájdete v svojej elektronickej knižke

· záznam o preventívnej prehliadke,

· záznam o výsledku vyšetrenia,

· záznam o zásahu záchranky

· výmenný lístok

· žiadanku na hospitalizáciu

· záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,

· prepúšťaciu správu z nemocnice

· aký liek, alebo pomôcku vám lekár predpísal

· medikačný záznam ako súčasť prepúšťacej správy a záznamu z vyšetrenia.

Dôležité vedieť

Ak sa zaoberáte bezpečnosťou vašich zdravotných záznamov, mali by ste vedieť, že v elektronickej knižke si viete nastaviť aj úroveň zabezpečenia údajov. To znamená, že sprístupnenie pacientových zdravotných záznamov pre lekára – špecialistu bude podmienené súhlasom pacienta alebo zadaním bezpečnostného osobného kódu (BOK). Zatiaľ čo BOK viete len vy, súhlas pacienta so zobrazením niektorých údajov, napríklad záznamov o psychiatrickej liečbe môže teoreticky lekárovi dať hocikto s vašim ukradnutým občianskym preukazom. Preto je BOK bezpečnejší.