Ako a prečo ste sa dostali do dlhov, momentálne až tak podstatné nie je. Oveľa väčší význam má, aby ste ich mali pod kontrolou – nepožičiavali si na veci bez ktorých viete žiť – a prípadné problémy (platobnú neschopnosť) začali ihneď riešiť. Ak sa chcete dlhov zbaviť čo najskôr, budete potrebovať rozvahu, disciplínu a možno aj pomoc odborníka.

Rozdiel medzi dlhom, pôžičkou a úverom

Dlh predstavuje záväzok voči veriteľovi a môže zahŕňať viacero pôžičiek alebo úverov. Keď si idete požičať peniaze do banky, nežiadate o dlh, ale o úver, resp. pôžičku. Predmetom dlhu sú peniaze, materiálne veci, výkony či služby.

Pôžička obvykle prebieha medzi dvoma fyzickými osobami. Je to jednorazový akt, pri ktorom ide o zapožičanie čohokoľvek, nie len peňazí – a teda veriteľ môže dlžníkovi požičať trebárs auto alebo fasádne lešenie. Povinnosť platenia úrokov závisí od dohody medzi aktérmi. Ústna alebo písomná dohoda nadobúda platnosť fyzickým predaním zapožičiavaného predmetu do rúk dlžníka. Prípadné spory rieši Občiansky zákonník.

Naproti tomu, úver sa vzťahuje výlučne na požičiavanie peňazí. Bez ohľadu na to, či je úverová zmluva uzatvorená medzi podnikateľmi alebo fyzickou osobou a finančnou inštitúciou – vždy podlieha Obchodnému zákonníku a musí byť písomná. Predstavuje záväzok veriteľa, že v budúcnosti poskytne dlžníkovi určitý obnos finančných prostriedkov, a dlžník sa zaviaže veriteľovi sumu vrátiť spolu s úrokmi.

Pojmy pôžička a úver sa často zamieňajú, a to aj vo finančných inštitúciách, ako sú banky. V banke predstavuje pôžička väčšinou tie typy úverov, za ktoré sa neručí nehnuteľnosťou (spotrebiteľský, bezúčelový,...). S výrazom pôžička sa stretávame aj v rôznych nebankovkách.

Nezmyselné dlhy sú cestou do pekla

Je rozdiel medzi dlhom, ak sa rozhodnete zobrať si úver na kúpu nehnuteľnosti, stavbu alebo rekonštrukciu domu, a dlhom, keď si požičiate na lyžiarsku dovolenku od nebankovky. Spočíva vo výške úrokov, ale aj v hodnote, ktorú výmenou za dlh získate. Kým v prvom prípade môžete byt predať za cenu vyššiu ako ste ho kúpili, resp. po zateplení fasády či oprave strechy na dome ušetríte na energiách, po vyprchaní zážitkov z dovolenky vám neostane nič. Práve kvôli nezmyselným pôžičkám sa ľudia dostávajú do kolotoča dlhov, z ktorého sa je dostať najťažšie. Ak sa vám to stalo, poučte sa z minulosti a chybu viac neopakujte.

Získajte a udržujte si prehľad

Prvým krokom k tomu, aby ste sa vyhli platobnej neschopnosti a rýchlejšie sa zbavili dlhov, je mať dokonalý prehľad o svojich príjmoch, výdavkoch a záväzkoch. Evidenciu si môžete robiť v excelovskej tabuľke alebo perom do zošita. V ideálnom prípade budú vaše príjmy prevyšovať výdavky a dokážete ušetriť na mimoriadnu splátku hypotéky alebo spotrebného úveru. Dlhy si zoraďte podľa naliehavosti, a ak sa dá, začnite splácať najskôr tie najnižšie.

Pri evidencii sa zároveň donútite rozmýšľať o tom, odkiaľ vziať prostriedky na rýchlejšie splatenie dlhov, ktoré položky z výdavkov môžete vynechať alebo aspoň znížiť, prípadne ako a kde viac zarobiť. A tiež vám neuniknú dôležité termíny splatnosti.

Konsolidácia a refinancovanie dlhov

Z hľadiska prehľadnosti a nižšieho preplácania na úrokoch by bolo najlepšie, keby sa vám podarilo všetky dlhy skonsolidovať pod jednu strechu. Peniaze na vyrovnanie dlhov si môžete skúsiť bezúročne požičať od bohatšej blízkej osoby a dlžiť len jej. Alebo viaceré nevýhodné úvery refinancovať jedným úverom z banky, ktorá vám poskytne najnižší úrok. Avšak pozor, banka si pred schválením refinančného úveru poriadne overí vašu doterajšiu platobnú disciplínu. Odporúčame sa poradiť so skúseným finančným sprostredkovateľom.

Zvýšenie príjmu

Do úvahy prichádza viacero možností, ako si zvýšiť príjem. Dlhodobým riešením je požiadať svojho zamestnávateľa o vyšší plat alebo si nájsť novú, lepšie platenú prácu. Jednorazovo si môžete privyrobiť na brigáde, poprípade inzerátom typu predám lešenie, predám motorku, a pod. Predaj vecí, ktoré používate len málo alebo vôbec, je výborný nápad. Jednak uvoľnite miesto v dome, jednak poslúžia niekomu inému a vy sa dostanete k potrebným peniazom. Ruku na srdce, kedy ste na lešení stáli naposledy? A kedy sa viezli na motorke? 😉

Zníženie výdavkov

Výdavky sa pokúste znížiť tak, aby tým rodina trpela čo najmenej. A určite nie na úkor zdravia a bezpečnosti rodiny. Príklad: Ak sa dieťa chystá na lyžiarsky výcvik, namiesto no name lyží zo supermarketu mu zadovážte kvalitné lyže rossignol, ktoré na svahu neohrozia jeho bezpečnosť. Nemusia byť nové, a dokonca ich nemusíte ani kupovať. Využiť môžete bazár, prenájom alebo požičovňu lyží. Takisto sa neoplatí šetriť na strave, teda pokiaľ sa nestravujete v reštauráciách. Domáca varená strava z kvalitných surovín je lacnejšia a zdravšia.

Niektorí ľudia menej míňajú vďaka tomu, že si zámerne skomplikujú prístup k peniazom. Napr. so sebou nosia len vopred vymedzenú hotovosť a bankomatovú kartu nechávajú doma.

Posledná možnosť ako sa oddlžiť – osobný bankrot

Problémom nie je ani tak samotný dlh, ale skôr neschopnosť ho načas a v plnej výške splácať. Zvlášť, ak táto situácia trvá pridlho. Jedným z krajných spôsobov, ako sa zbaviť neúnosných dlhov, je osobný bankrot. Ide o zákonom riadený proces, prostredníctvom ktorého sa človek môže oddlžiť s ohľadom na svoje osobné pomery. Dlžník si môže vybrať medzi oddlžením formou konkurzu alebo splátkového kalendára. Pri konkurze však rátajte s tým, že prídete o všetok svoj majetok – teda o auto, nehnuteľnosť (čo neznamená nevyhnutne bývanie) a ďalšie speňažiteľné veci. Okrem výhod, má osobný bankrot viaceré zápory a obmedzenia. Preto sa mu radšej pokúste predísť vyššie spomínanými včasnými opatreniami.