Na ktorom mieste sa objavila tá vaša nemocnica? Odpoveď na túto otázku vám ponúknu výsledky nasledujúceho prieskumu ohľadne spokojnosti poistencov poisťovne Dôvera za rok 2018. Hodnotenie spokojnosti pacientov s jednotlivými nemocničnými zariadeniami je nezanedbateľnou sondou do nemocničných zariadení na Slovensku.  Prvenstvo si dokázala obhájiť v porovnaní s rokom 2017 len jedna nemocnica, pričom viaceré zdravotnícke zariadenia u poistencov zásadne prepadli. 

Vzostupy aj veľké pády

Poistenci Dôvery hodnotili svoju spokojnosť na základe rozdelenia nemocníc na fakultné nemocnice, všeobecné, špecializované a ostatné. V porovnaní s minulým rokom prišlo vo všetkých kategóriách k zásadným zmenám či posunom.

V rámci fakultných nemocníc boli pacienti najviac spokojní s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok - fakultná nemocnica, ktorá minulý rok skončila v tomto rebríčku spokojnosti na druhom mieste. 

Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok.
Zdroj: Emil Vasko