Jeho hlavným cieľom je udržať lekárov na Slovensku, teda viac všeobecných lekárov pre dospelých, deti a dorast. Takisto znížiť vekový priemer lekárov v odľahlejších regiónoch, kde je často situácia najvypuklejšie. To sú méty rezidentského štúdia, ktoré funguje na zdravotníckych univerzitách od roku 2014. Ministerstvo zdravotníctva bilancuje prvé výsledky absolventov, ktorí nastúpili do praxe.

Povinnosť zostať doma

Aktuálne je do rezidentského štúdia na troch lekárskych fakultách zaradených celkovo 250 študentov, pričom od roku 2014 ho absolvovalo 101 vysokoškolákov, ktorí nastúpili do praxe. „Rezidenti si môžu pred vstupom do programu vybrať samosprávny kraj, v ktorom chcú po skončení štúdia pôsobiť. Kraje im následne pomôžu s hľadaním obvodu, pretože presne vedia, kde všeobecní lekári chýbajú. Rezidenti si môžu vybrať aj ambulanciu, v ktorej chcú vykonávať prax,“vysvetlila bližšie účel študijného programu šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská. Podmienkou je, že každý rezident musí v období siedmich rokov po skončení štúdia minimálne päť rokov pracovať ako všeobecný lekár.

Viac chirurgov a kardiológov

Rezort zdravotníctva v minulom roku rozšíril rezidentské štúdium aj o ďalšie špecializačné odbory, v ktorých je nedostatok špecialistov. Ide najmä o neurológiu, chirurgiu, kardiológiu, ortopédiu, vnútorné lekárstvo, detskú psychiatriu, urgentnú medicínu, anestéziológiu a intenzívnu medicínu. Štúdium sa týka aj zdravotných sestier, kde je možnosť študovať v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť, inštrumentovanie v operačnej sále a ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii.

Prípadní záujemcovia o štúdium sa môžu aktuálne prihlásiť do 1. februára 2019. Informácie sú dostupné na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva.