V roku 1969 astronómovia objavili zvláštny objekt. Obrovskú galaxiu s priemerom prinajmenšom päť miliónov svetelných rokov, čiže približne 20-krát väčšiu ako Mliečna cesta. Pre jej zvláštny tvar pripomínajúci písmeno X ju niekedy nazývajú „fialový motýľ“. Strohé vedecké označenie znie: PKS 2014-55.

Predstavuje rádiovú galaxiu, teda galaxiu, ktorá je intenzívnym zdrojom rádiového žiarenia a charakterizuje ju dvojica pretiahnutých mračien či lalokov hmoty. Lenže galaxia PKS 2014-55 má nie dva, ale štyri. Záhadu objasnil tím amerických a juhoafrických výskumníkov.

Motýľa stvorila čierna diera

Dva páry mračien podobných lalokom, vďaka ktorým PKS2014--55 nadobúda charakteristický tvar, tvoria horúce výrony elektrónov. Emituje ich supermasívna čierna diera vo svojom centre. V srdci prakticky všetkých veľkých galaxií sa nachádza supermasívna čierna diera. Niekedy ju obklopuje disk žeravej hmoty, ktorú požiera. Táto hmota pred pohltením dosahuje extrémne zrýchlenie, vďaka čomu vzniká silné žiarenie. K jeho výronom podľa astrofyzikov dochádza v blízkosti pólov čiernej diery, čo je dôvod, prečo v okolí rádiových galaxií pozorujeme dvojicu lalokov smerujúcich opačným smerom.

VYRIEŠENÁ ZÁHADA Štyri laloky spôsobujú len dva prúdy častíc.
VYRIEŠENÁ ZÁHADA Štyri laloky spôsobujú len dva prúdy častíc.
Zdroj: SARAO A BILL COTTONENTAL

„Častice v týchto lalokoch sa do širokého okolia šíria takmer rýchlosťou svetla,“ hovorí spoluautorka výskumu Baerbel Koribalskiová. „Najprv sa pohybujú v priamej línii, ale potom, ako prechádzajú ďalekým priestorom, sa ich dráha ohýba, vďaka čomu laloky nadobúdajú pozoruhodné tvary.“ Tvar podobný písmenu X pri galaxii PKS 2014-55 je podľa vedkyne neobvyklý.

VÝNIMKA Rádiové galaxie typicky vykazujú dva, nie štyri laloky hmoty.
VÝNIMKA Rádiové galaxie typicky vykazujú dva, nie štyri laloky hmoty.
Zdroj: PROFIMEDIA.SK

Nové vysvetlenie

V minulosti sa zvláštny tvar galaxie PKS 2014-55 snažili vysvetliť dve hypotézy. Podľa prvej sa v jej strede nachádza nie jedna, ale dve supermasívne čierne diery a každá emituje dva výrazné prúdy častíc. Druhá hypotéza predpokladala, že tam existuje len jedna supermasívna čierna diera. Tej sa však naklonila os rotácie (laicky povedané, začala sa otáčať akoby pre­klopená nabok), čím vznikol druhý pár výronov. Astronómovia podľa tejto hypotézy PKS 2014-55 pozorujú v stave, keď starší pár ešte nezanikol, ale druhý je už dobre viditeľný.

BAERBEL KORIBALSKIOVÁ Tvar podobný písmenu X pri galaxii PKS 2014-55 je podľa vedkyne neobvyklý.
BAERBEL KORIBALSKIOVÁ Tvar podobný písmenu X pri galaxii PKS 2014-55 je podľa vedkyne neobvyklý.
Zdroj: WIKIPEDIA

Nové pozorovanie naznačuje iné riešenie. Zábery získané pomocou juhoafrickej súpravy rádioteleskopov MeerKAT dosiahli až 10-krát vyššie rozlíšenie a jas než predchádzajúce pozorovania. Vyplýva z nich, že dva väčšie laloky predstavujú rýchlo sa pohybujúce častice vystrekujúce von z čiernej diery, kým dva menšie laloky predstavujú častice, ktoré z neho padajú späť k čiernej diere. Nepravidelný tvar výronov vzniká podľa vedcov v dôsledku turbulencií a vplyvom magnetických polí galaxie.

V prípade iných rádiových galaxií nájdeme oba prúdy v jedinom laloku. „Keď aktivita čiernej diery ustane, tieto výrony prestanú rásť a materiál začne padať späť do stredu galaxie. Takže to, čo my vidíme ako jeden lalok veľkej rádiovej galaxie, predstavuje v prípadoch iných galaxií materiál, ktorý vychádza von, aj materiál, ktorý sa vracia,“ hovorí Baerbel Koribalskiová.