Tip na článok
Zisťovanie stavu imunity môže objaviť aj rôzne prenosné choroby prinesené zo zahraničia.

Zatúlali sa k nám aj choroby z cudziny? Odborníci zisťujú stav imunity našej populácie

Matúš Német

Ako sme na tom s imunitou na Slovensku a ako na ňu vplýva migrácia obyvateľstva? To sú otázky, na ktoré dá odpoveď zisťovanie epidemiológov ohľadne prenosných chorôb, do ktorého možno zapoja aj vás.

Odborníci začali zbierať podklady k výsledkom Imunologického prehľadu 2018 od začiatku júla. Primárne sa zameriavajú na stav imunity populácie voči šiestim prenosným ochoreniam a to: osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A,B,C. Zároveň sa aj preverí účinnosť súčasných očkovaní voči týmto ochoreniam. Podľa hlavného hygienika Slovenskej republiky Jána Mikasa bude výber účastníkov zisťovania náhodný. Bude pozostávať zo všetkých okresov, bez koncentrácie na obyvateľov väčších miest, zo všetkých vekových skupín, bez ohľadu na etnikum a s rovnomerným zastúpením oboch pohlaví. „V rámci imunologického prehľadu budú vyšetrené séra celkovo od 4 218 osôb evidovaných u všeobecných lekárov," uviedol.

Vyšetrenie bude prebiehať tak, že všeobecní lekári odoberú deťom i dospelým malé množstvo krvi na laboratórne vyšetrenie hladiny protilátok proti vybraným infekčným ochoreniam. Výsledky sa potom štatisticky spracujú a všeobecní lekári budú o nich každého informovať.

Nevyhnutnosť kvôli cudzokrajným chorobám

Posledný Imunologický prehľad sa na Slovensku realizoval v roku 2002 a podľa hlavného hygienika preukázal dostatočnú kolektívnu imunitu. Takisto vtedy potvrdil, že pravidelné povinné očkovanie bolo nastavené správne. „Je to dôležitý nástroj práce epidemiológov a mal by sa vykonávať pravidelne, najlepšie každých 5 až 8 rokov pod gesciou ministerstva zdravotníctva v spolupráci s hlavným hygienikom,“ uviedla na margo prebiehajúceho zisťovania Daniela Kállayová z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite. Podľa odborníčky sa takýmto spôsobom dá preventívne zabrániť vzniku epidémií a ďalšiemu šíreniu ochorení potrebným očkovaním. Imunologické skúmanie má preto aj ďalší rozmer. Podľa hlavného hygienika je imunologický prehľad dôležitý aj v súvislosti so zvyšujúcim sa rizikom zavlečenia prenosných ochorení na územie Slovenskej republiky. To je spôsobené buď cestovaním za prácou alebo turistikou.

Finančné požiadavky na imunologický prehľad sú odhadované na približne 256-tisíc eur. Do realizácie sa zapojilo 888 pracovníkov z toho je 338 pediatrov a všeobecných lekárov pre dospelých. Výsledky ako na tom v skutočnosti populácia je budú známe v priebehu decembra.

VIDEO Plus 7 Dní