O tom, čo všetko páry čaká, ak sa rozhodnú tento proces absolvovať, nám porozprávala ĽUBOSLAVA PETROVÁ, gynekologička z kliniky reprodukčnej medicíny Repromedica.

Umelé oplodnenie je stále pomerne tabuizovaná téma. Aký je záujem slovenských párov o túto formu počatia dieťaťa?

Za dvadsať rokov, čo sa osobne venujem problematike umelého oplodnenia, registrujem každý rok narastajúci počet párov, ktoré majú problém s otehotnením. Posledné roky však enormne vzrástol záujem o túto formu počatia u slovenských aj svetových párov. Umelé oplodnenie vo svete už dávno nie je tabuizované a v podstate takto je to aj u nás. Čoraz viac  začínajú aj naše páry pokladať túto formu počatia za pomoc. Veď keď pár skutočne chce  mať dieťa, urobí pre to všetko, čo sa dá.

Ako je to štatisticky s problémami pri otehotnení?

Približne dvadsať percent párov na Slovensku má dnes problém s počatím dieťaťa.

Umelé oplodnenie neznamená automaticky, že sa matke narodí dieťa. Ako prebieha takýto proces? Aká je úspešnosť a čo všetko musia páry podstúpiť?

In vitro fertilizácia (IVF), teda umelé oplodnenie, treba pokladať za medicínsky výkon ako každý iný s určitými špecifikami. Keďže vo väčšine prípadov ide o fyzicky aj psychicky zdravých ľudí, čo je veľkou výhodou, proces IVF nemôžeme pokladať  za komplikovaný. V skratke absolvujete konzultáciu so špecialistami, nasleduje anamnéza, odber krvi, spermiogram a stanovenie diagnózy. Nasleduje preskripcia  liekov potrebných na získanie vajíčok od partnerky na základe výsledkov krvných testov a veku partnerky. Partnerka musí absolvovať ultrazvukové kontroly vnútorného genitálu, prípadne opakované krvné testy s cieľom získať kvalitné vajíčka na oplodnenie spermiami partnera. Potom už nasledujú samotné medicínske procedúry ako odber vajíčok, ich oplodnenie spermiami partnera erudovanými embryológmi v embryologickom laboratóriu a následne transfer embrya do dutiny maternice partnerky. Zaradenie do IVF cyklu však ešte neznamená  narodenie zdravého dieťaťa

Aké faktory zohrávajú úlohu pri úspešnom oplodnení a, naopak, čo neprospieva počatiu?

Veľmi zjednodušene vieme povedať, že štatisticky nám vychádza, že pomôcť s otehotnením môžeme 60 percentám párov. Veľkú úlohu zohráva vek. Čím mladší pár navštívi  naše centrum, tým má väčšiu šancu, že bude prvý alebo druhý cyklus úspešný a skončí sa pôrodom zdravého dieťaťa. Starší partneri nad 35 rokov by si mali uvedomiť, že prvý, druhý alebo tretí neúspešný IVF cyklus ešte neznamená, že nemôžu mať spolu deti. Pri starších pároch treba počítať s viacerými cyklami. Čím viacej cyklov absolvujú, tým je u nich väčšia šanca, že raz budú mať zdravé dieťa.

Je väčšinou problém na strane muža alebo potenciálnej matky? 

Páry prichádzajú do IVF centier, lebo majú problém so spontánnym počatím,  či už zo strany muža, alebo ženy asi v rovnakom pomere. V mladšom veku je to skôr zo strany muža pre veľmi slabý spermiogram. V staršom veku je to skôr zo strany ženy pre starnúce vaječníky.

V súčasnosti sa viacerí politici, najmä konzervatívneho razenia, pomerne kriticky stavajú k umelej reprodukcii. Dokonca sa hovorí o jej zákaze. Ako vnímate takéto postoje?

Je právom každého človeka,  ženy aj muža,  slobodne sa rozhodnúť, akú formu počatia si vyberie, aby mohol mať zdravé dieťa, bez ohľadu na akékoľvek náboženské predsudky. Umelé oplodnenie sa snaží pomôcť párom, ktorým sa nedarí spontánne počať. A donosiť, porodiť a vychovať zdravé dieťa predsa nie je hriech. To pokladám za úspech a radosť rodičov zo zdravého potomka. Ale to asi niektorí naši politici, ktorí to neprežili, nevedia pochopiť, čo niektoré  páry musia  podstúpiť, aby sa dopracovali k zdravému
potomkovi.