Zdravotné poisťovne v týchto dňoch opäť vracajú poistencom peniaze v rámci ochranného limitu na doplatky za lieky. Vyše 733-tisíc poistencom posielajú za prvý štvrťrok tohto roka asi 6,42 milióna eur. Poistenci ich dostávajú automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne žiadať.

Najviac od štátnej

Poistencom štátnej, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorí v prvom štvrťroku prekročili tzv. limit spoluúčasti, pošle na účty doplatky za lieky za viac ako 4,3 milióna eur. Ide o takmer 214-tisíc poistencov.

Takmer 68 percent z tejto sumy, teda viac ako 3,1 milióna eur, rozdelila štátna poisťovňa medzi poberateľov invalidných dôchodkov, držiteľov preukazu ťažko zdravotne postihnutého (ŤZP) a invalidných poistencov, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok.
Druhú najvyššiu sumu, vyše jedného milióna eur (25 percent), uhradí Všeobecná zdravotná poisťovňa poberateľom starobných, výsluhových a predčasných starobných dôchodkov a osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a nevznikol im nárok na dôchodok.

Najvyšší doplatok za prvý štvrťrok 2020 je vo výške 16 187,56 eura. Štátna poisťovňa ho vyplatila zákonným zástupcom 11-ročného dieťaťa, ktoré je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom.

Šesť ročný chlapec a dieťa so svalovou dystrofiou

V prípade zdravotnej poisťovne Dôvera ide takmer o 70-tisíc poistencov a o sumu, ktorá dosahuje približne 1,67 milióna eur. Z celkového počtu poistencov, ktorí majú na vrátenie doplatku nárok, je viac ako 17-tisíc dôchodcov a takmer 42-tisíc držiteľov preukazu ŤZP. Nasleduje 10 585 detí do šiestich rokov veku a 336 detí do šiestich rokov veku so zdravotným postihnutím. „Z celkovej sumy vrátených doplatkov vrátime 343-tisíc eur dôchodcom, 861-tisíc eur držiteľom preukazu ŤZP, 446-tisíc eur deťom do šiestich rokov veku a 19-tisíc eur deťom do šiestich rokov veku so zdravotným postihnutím," povedal špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský. Najvyšší doplatok vo výške 7642 eur dá poisťovňa ŤZP šesťročnému chlapcovi.

Rovnako aj Union zdravotná poisťovňa vráti viac ako 18-tisíc poistencom v doplatkoch za lieky za prvý kvartál 2020 takmer 450-tisíc eur. Hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová priblížila, že z celkového počtu poistencov, ktorí majú na vrátenie doplatku nárok, je 2389 dôchodcov, takmer 12-tisíc držiteľov preukazu ŤZP, 3623 detí do šiestich rokov veku a 104 detí do šiestich rokov veku so zdravotným postihnutím.

 „Z celkovej sumy vrátených doplatkov vrátime 47-tisíc eur dôchodcom, 244-tisíc eur držiteľom preukazu ŤZP, 156-tisíc eur deťom do šiestich rokov veku a takmer 2000 eur deťom do šiestich rokov veku so zdravotným postihnutím," uviedla. Okrem toho už Union poslala za prvý kvartál v rámci svojho benefitu deťom a mládeži do 17 rokov ďalších 36-tisíc eur Najvyššia vrátená suma je 8927,42 eura dieťaťu so svalovou dystrofiou.
Ochranný limit sa vzťahuje na všetky lieky, ktorých úhradu čiastočne hradí poisťovňa. Treba však pamätať na to, že do limitu sa započítava doplatok za najlacnejšiu verziu lieku na trhu. Pokiaľ suma nepresiahne tri eurá, zdravotná poisťovňa ju pripočíta v ďalšom kvartáli.