Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti kritizujú novelu zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Tvrdia, že má pre nich zaviesť neprimerané až likvidačné pokuty. Vyzývajú preto poslancov Národnej rady (NR) SR, aby takýto návrh neodobrili. Informovali o tom v spoločnom stanovisku, ktoré zaslali v pondelok do médií.

Novela sa podľa Asociácie súkromných lekárov SR, Zväzu ambulantných poskytovateľov, Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska, Asociácie nemocníc Slovenska, Asociácie dopravnej zdravotnej služby a Asociácie polikliník a zdravotníckych zariadení týka nielen nemocníc a ambulancií ako právnických osôb, ale aj fyzických osôb, teda lekárov a sestier.

"Považujeme za nepochopiteľné, ak v situácii, keď zdravotnícky personál bojuje s vypätím všetkých síl s pandémiou ochorenia COVID-19, pripravuje vláda bič na celé zdravotníctvo a vyhráža sa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti státisícovými pokutami," reagovali spoločne, pričom podotkli, že návrh má aj závažné právne nedostatky.

Hovoria o neprimeranosti výšky pokuty. Tým, že je podľa ich názoru likvidačná, znižuje sa pravdepodobnosť odškodnenia poškodeného pacienta a pozostalých. Navyše tvrdia, že nemá ani žiaden satisfakčný materiálny efekt. "Sme toho názoru, že ani morálnej povahy, výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu," dodali.

Rovnako skritizovovali aj legislatívny spôsob prípravy novely. "Časť upravujúca výšku pokút nebola v návrhu zákona v medzirezortnom pripomienkovom konaní a pripomienkujúce subjekty tak nemali možnosť sa k nemu vyjadriť. Toto konanie Ministerstva zdravotníctva SR je tak v rozpore s Legislatívnymi pravidlami SR a považujeme ho za podraz všetkým zdravotníkom," uzavreli v spoločnom memorande.